Learning Centre

Taidemuseo 2010-luvun Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Teräväinen, Helena
dc.contributor.author Nieminen, Heljä
dc.date.accessioned 2019-12-22T16:05:21Z
dc.date.available 2019-12-22T16:05:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41593
dc.description.abstract Tutkimuksessa tutkin 2010-luvun taidemuseoita Suomessa. Mitkä ovat 2010-luvun taidemuseoiden arkkitehtuurin erityispiirteet? Miten eri toiminnot korostuvat taidemuseotoiminnassa tänä päivänä ja mitä se aiheuttaa arkkitehtuurille? Käytän teoreettisena taustana kirjallisuuskatsausta, jota täydennän kohdetarkasteluilla. Kohteina ovat Serlachius Göstan laajennus, Tampereen Taidemuseon laajennus, Amos Rex ja Guggenheim Helsinki. Kohdetarkasteluiden tärkeimpänä havainnointimateriaalina olivat Safan kilpailuaineistot sekä kohdevierailut rakennetuissa kohteissa. Vierailuilla kohteita havainnointiin kirjoittaen valokuvaten ja piirtäen. Lisäksi jokaisen kohteen arkkitehtuuripiirroksia ja tilaohjelmia käytettiin havainnointia tehdessä. Tutkimuksessa selvisi, että vaihtuvien näyttelyiden suosion kasvu on vaikuttanut näyttelytilojen järjestelyyn ja vaatimuksiin. Lisäksi uudeksi julkisivumateriaaliksi on kohonnut puu, joka aiemmin nähtiin sopimattomana muistiorganisaatiolle. Veistoksellisuuden tavoittelu on Kiasman jälkeen jatkunut taidemuseoiden erityispiirteenä. Veistoksellisuutta perustellaan taidemuseoiden keskeisellä sijainnilla ja kaupunki-imagoa kohottavalla piirteellä. 2010-luvun taidemuseoista useat liittyvät vanhaan rakennuskantaan laajennuksena, mikä on vaikuttanut arkkitehtuuriin ja tukenut ideaa siitä, että veistoksellisen museon on kuitenkin liityttävä ympäristöönsä kunnioittaen. Lisäksi taidemuseokeskusajattelu on jatkunut 1990-luvulta tähän päivään ja taidemuseorakennusten yhteyteen liittyy muita palveluita, jotka vievät tilaa näyttelytiloilta. Jatkotutkimukseksi ehdotetaan tutkimaan sitä, miten taidemuseorakennus voitaisiin toteuttaa Suomeen ekologiseksi, sillä 2010-luvun suomalaisissa taidemuseoissa ekologisuutta ei juurikaan painotettu. Myös näyttelytilojen suunnittelun kaksivaiheisuutta voisi tutkia syvemmin, miten taidemuseoarkkitehtuuri tukee näyttelyarkkitehtuuria? fi
dc.format.extent 71+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taidemuseo 2010-luvun Suomessa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword museoarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword näyttelytilat fi
dc.subject.keyword taidemuseo fi
dc.subject.keyword 2010-luku fi
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword arkkitehtuurikilpailu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912226542
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervo, Anne
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics