Hurma ja minä. Ihmisen ja koiran kohtaaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.author Koskimäki, Sanna
dc.date.accessioned 2019-12-22T16:02:11Z
dc.date.available 2019-12-22T16:02:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41568
dc.description.abstract Työni käsittelee ihmisen ja koiran vuorovaikutusta. Opinnäyte on jatkumoa posthumanistiseen ja ekofeministiseen keskusteluun kahden lajin välisistä valtasuhteista. Työ on taiteellinen ja koirallinen tutkimus, jossa olen pyrkinyt toimimaan taiteellisesti koirani, Hurman, kanssa yhteistyötä tehden. Pohdin toisen olennon omistamista ja koiran kanssa yhteistyössä toimimisen takana häilyvää vallan epätasapainoa. Nojaan tutkielmassa monialaisesti eläintieteellisiin, posthumanistisiin ja taidehistoriallisiin lähteisiin. Tutkielmani tärkeimpinä lähteinä toimivat Karoliina Lummaa & Lea Rojolan (2016) toimittama Posthumanismi, John Bradshaw’n (2011) Koiruus; Tiede auttaa ymmärtämään koiraasi, Petri Pietiläisen (2013) Koirien maailmanhistoria, sekä taidehistorioitsija Jessica Ullrich’n (2010; 2017) tekstit eläinten asemasta taiteessa. Olen liittänyt työn aineistoksi päiväkirjamaisia otteita kohtaamisistamme, sekä yhteisistä valokuvaushetkistämme syntyneitä otoksia. Taiteellisen työskentelymme lomassa syntyneet pohdintani sitoutuvat yleisempään keskusteluun koiran ja ihmisen välisen suhteen hankauspinnoista ja ristiriidoista historiasta nykypäivään. Työskentely Hurman kanssa nosti esiin toisen olennon avoimen kohtaamisen, sekä oman valta-aseman tiedostamisen tärkeyden ihmisen ja toislajisten eläinten välisessä vuorovaikutuksessa. Merkittäväksi pohtimisen aiheeksi työskentely nosti inhimillistämisen toisia eläinlajeja kohtaan. Totesin inhimillistämisen olevan sekä voimavara ymmärryksessä toislajisia eläimiä kohtaan, että etäännyttävä tekijä vuorovaikutuksessamme. Työskentely Hurman kanssa sai minut ymmärtämään, että koirilla on paljon annettavaa taiteellisessa työskentelyssä, jos vain annamme niille mahdollisuuden osallistua. fi
dc.description.abstract This masters’s thesis focuses on the interaction between a human and a dog. The thesis is a continuation of the posthuman and ecofeminist debate on the power relations between the two species. The method chosen to view is artistic research and research with a dog, for which I have worked cooperating artistically with my dog, Hurma. I have contemplated what it means to own another living creature and considered the power imbalance that was floating in the background while working with the dog. In this thesis I lean on the multidisciplinary sources of zoological, posthumanistic and art historical sources. The main sources for my thesis are Karoliina Lummaa & Lea Rojola’s (2016) Posthumanismi (Posthumanism), John Bradshaw's (2011) Dog Sense, Petri Pietiläinen's (2013) Koirien maailmanhistoria (World History of Dogs), and texts by art historian Jessica Ullrich (2010; 2017) on the role of animals in art. In the thesis, I have attached the diary excerpt-like material from mine and Hurma’s encounters, as well as images born from photographing Hurma. My reflection on the artistic work engages in a more general discussion of the links and contradictions of the dog-human relationship from history to the present. Working with Hurma highlighted the importance of an open encounter with another being, as well as the awareness of one's dominating position in the interaction between human and dog. A major topic of reflection raised by our work is the humanization of other animal species. In the thesis I stated that humanization is both a resource for understanding other species and a distancing factor in our interaction. Working with Hurma made me realize that dogs have a lot to offer in artistic work if we just give them the opportunity to participate. en
dc.format.extent 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Hurma ja minä. Ihmisen ja koiran kohtaaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword posthumanismi fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.subject.keyword koira fi
dc.subject.keyword valtasuhteet fi
dc.subject.keyword valokuvaus fi
dc.subject.keyword ekofeminismi fi
dc.subject.keyword toislajisuus fi
dc.subject.keyword inhimillistäminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912226517
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse