Maiseman Voima

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ryynänen, Max
dc.contributor.author Salmi, Annamari
dc.date.accessioned 2012-07-04T07:52:04Z
dc.date.available 2012-07-04T07:52:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4135
dc.description.abstract Tutkimuskysymyksenä esitän: voisivatko tuulivoimala-alueet tarjota esteettisiä elämyksiä ja toimia potentiaalisina matkailukohteina? Tapaustutkimuksena: Pohjanlahden Rantatie -matkailutie. Tässä tutkimuksessa syvennetään Pohjanlahden Rantatien, uuden matkailutien konseptin ja kohdebrändin rakentumista ja hallintaa ottamalla huomioon molemmat näkökulmat, niin toimijoiden kuin matkailijoiden. (Ks. myös Salmi 2010, Pohjanlahden rantatie. Konsepti ja brändi. Kohdebrändäyksen kompleksisuus, orientaatio – hallinta ja Salmi 2012, Pohjanlahden Rantatie: Visuaalinen linja.) Pohjanlahden Rantatie, uutena virallisena matkailutienä, hakee erottuvuutta visuaalisen linjan avulla sekä erikoistumalla arvojensa mukaisesti. Kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen linkittyminen matkailutien puitteissa tapahtuvaan toimintaan (tuulivoima-alueideet matkailukohteina) on Pohjanlahden Rantatien matkailukonseptin arvojen mukaista. Vision käyttöönotto edistää paikallisuuden arvostusta ja Pohjanlahden Rantatien vaikutusalueen kehitystä. Osallistava toiminta luo luottamusta eri toimijoiden välille ja rakentaa Pohjanlahden Rantatie -brändiä sekä yhteisöllisyyttä: "rantatieläisyyttä” aidolla tavalla. Pyrin tarkastelemaan tutkimuksen alla olevaa tutkimuskysymystä ja siihen liittyviä aspekteja, unohtamalta kokonaiskuvaa. Kestävä kehitys ja ekomatkailu linkittyvät ajatukseen vastavuoroisesta riippuvuussuhteesta, symbioosista, jossa ihminen on osana luontokokonaisuutta. Haastan löytämään olemassa olevista rakenteista vaihtoehtoja joita voidaan käyttää luomaan alueellista yhteistyötä ja edistää kannattavan liiketoiminnan ja verkostojen, yhteisöllisyyden muodostumista ja kehittymistä. Haluan herättää keskustelua maiseman ja ympäristön esteettisen arvostuksen merkityksestä, sen vaikutuksista hyvinvointiin ja mm. valintoihin. Ajankohtaisuudellaan tämä tutkimus pyrkii edistämään eri alojen välistä verkottumista ja yhteistyötä kestävän kehityksen hengessä, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pysäyttämiseksi. Alati muuttuva maailmamme on meille kaikille yhteinen paikka, jota jokainen tarkastelee oman subjektiivisen näkemyksensä ja kokemushistoriansa kautta, on siis monta tapaa katsoa – ja nähdä. Subjekti on tässä tutkimuksessa viitteellinen matkailija; maiseman ja ympäristön havainnoija, aistiva kokija ja elämyksellisyyden sekä elämysten etsijä. Tarkastelen subjektin, maiseman ja ympäristön suhdetta esteettisen ajattelun kautta. Pohdin tässä tutkimuksessa esteettisen aistimisen ja kokemuksen merkitystä ja roolia muuttuvan maiseman ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Esteettinen pohdinta on myös osana luovaa ongelmanratkaisua tapaustutkimuksen puitteissa. Tämä tutkimus ja esittämäni visio tuulivoimala-alueiden kytkemisestä matkailukontekstiin on syntynyt omaehtoisen kiinnostukseni tuloksena ja toimii avauksena,– kohti muutosta. fi
dc.format.extent 200
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Visual culture en
dc.title Maiseman Voima fi
dc.title The Power of Scene en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword estetiikka fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword matkailu fi
dc.subject.keyword tuulivoima fi
dc.subject.keyword energiatalous fi
dc.subject.keyword maisema ja ympäristö fi
dc.subject.keyword brändi fi
dc.subject.keyword muutos fi
dc.subject.keyword aesthetics en
dc.subject.keyword sustainable development en
dc.subject.keyword tourism en
dc.subject.keyword wind power en
dc.subject.keyword energy economics en
dc.subject.keyword landscape and environment en
dc.subject.keyword brand en
dc.subject.keyword change en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102474
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme Master's Degree Programme in Visual Culture en
dc.programme Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account