Learning Centre

An agent-based method for self-study interactive web-based education

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karjalainen, Matti; Prof. fi
dc.contributor.author Rahkila, Martti fi
dc.date.accessioned 2011-10-25T07:46:47Z
dc.date.available 2011-10-25T07:46:47Z
dc.date.issued 2006 fi
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40
dc.description.abstract This thesis deals with computer-based education of acoustics and digital signal processing. The focus throughout the thesis is on interactive, self-study web-based applications even though many issues are of more general nature as well. The emphasis is especially on describing interactivity while using educational applications and the use of log information for evaluation of learning. The goal for the thesis has been to develop a web-based solution for audio signal processing education with emphasis on advanced, intelligent interactivity. The basis for this interactivity is the double agent architecture for web applications. The architecture allows the control of the interaction process by means of logs and using them as a basis for content adaptation. Furthermore, the novelty of this method is its applicability to evaluation of learning. The log information, provided by the architecture, can be used for on-line evaluation of users' requests and thus provides means for content adaptation. Furthermore, the log information can also be post-processed and used for off-line evaluation of the learning process by both teachers as well as students themselves. The latter has also pedagogical importance supporting the development of self-reflection and metacognitive skills. en
dc.description.abstract Työ käsittelee akustiikan ja digitaalisen signaalinkäsittelyn tietokonevusteista opetusta. Painopiste on kautta linjan vuorovaikutteisissa, itseopiskeluun tarkoitetuissa WWW-sovelluksissa, vaikka työssä käsitellään aihepiiriä laajemminkin. Työ keskittyy erityisesti vuorovaikutteisuuden kuvaamiseen ohjelmistoa käytettäessä sekä käytön yhteydessä saatavan lokitiedon hyödyntämiseen oppimisen arvioinnissa. Työn tavoitteena on ollut kehittää etenkin audiosignaalinkäsittelyyn soveltuva ohjelmistoratkaisu hyödyntämällä nykyaikaista WWW-teknologiaa. Avainasemassa on ollut pyrkiä kehittämään nimenomaan älykkään vuorovaikutteisuuden kuvaamiseen sopiva ratkaisu. Vuorovaikutteisuuden perustana toimii WWW-sovelluksille suunniteltu ns. kaksoisagenttiarkkitehtuuri. Arkkitehtuuri mahdollistaa vuorovaikutusprosessin ja sisällön ohjaamisen lokitiedon avulla. Menetelmän keskeisin uusi oivallus on tämän lokitiedon käyttö oppimisen arviointiin. Lokitiedot mahdollistavat sekä reaaliaikaisen käyttäjien toimien analysoinnin ja sisältömateriaalin muokkaamisen tämän mukaisesti, että jälkikäteen tapahtuvan oppimisprosessin arvioinnin. Arviointia voivat jälkikäteen tehdä sekä oppimateriaalin tuottajat (opettajat) että oppimateriaalin käyttäjät (opiskelijat) itsearviointina. Tällä on oppimisen kannalta tärkeä merkitys ns. metakognitiivisten taitojen kehittymiselle. fi
dc.format.extent 67 fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Education en
dc.title An agent-based method for self-study interactive web-based education en
dc.title Ohjelmistoratkaisu vuorovaikutteisiin WWW-pohjaisiin itseopiskelusovelluksiin fi
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword World Wide Web (WWW) en
dc.subject.keyword Computer Based Education (CBE) en
dc.subject.keyword interactive web applications en
dc.subject.keyword software agents en
dc.subject.keyword audio technology en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword evaluation of learning en
dc.subject.keyword content adaptation en
dc.subject.keyword World Wide Web (WWW) fi
dc.subject.keyword tietokoneavusteinen opetus fi
dc.subject.keyword vuorovaikutteiset www-sovellukset fi
dc.subject.keyword ohjelmistoagentit fi
dc.subject.keyword ääniteknologia fi
dc.subject.keyword digitaalinen signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword oppimisen arviointi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006200 fi
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89 fi
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti; Prof. fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37471
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32748


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics