Learning Centre

Work Recovery in Self-Managing Organizations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Martela, Frank
dc.contributor.author Pietilä, Aliisa
dc.date.accessioned 2019-10-27T19:53:32Z
dc.date.available 2019-10-27T19:53:32Z
dc.date.issued 2019-10-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40915
dc.description.abstract Self-organizing and self-leadership have become the business buzzwords of the decade. Meanwhile, burnout and other problems with work well-being have been recognized as a relevant problem amongst expert work. This thesis studies the intersection of the two phenomena, focusing on work recovery and how self-managing organizations can aid their expert employees to recover and work in a sustainable way. The research is a qualitative study built around three case companies, all of them Finnish software consultancies working in a self-organizing way. The main body of data was gathered in semi-structured thematic interviews with 15 consultants from the case companies. To support the main data, interviews and a co-design workshop were arranged with the HR specialists of the case companies. The results of the study indicate that even though the experts do not need supervisors to excel in their work tasks as such, they need support in organizing their work and scaling their workload. Furthermore, even when functioning in a very self-organizing way, acknowledged structures and practices help the employees in their daily work and in difficult situations, such as burnout. The results also indicate that recovery is not a well-known subject in the everyday context. The experts' everyday practices do not support recovery, and they are not very familiar with the concept unless they have discussed it with a health care professional due to a burnout situation or other similar problems. The research contributes to the ongoing conversations and the growing amount of literature about self-organization and well-being. The practical contribution of the research is related to increased understanding of how organizations can promote and enable recovery as well as well-being amongst their employees. en
dc.description.abstract Itsensä johtaminen ja itseohjautuvat organisaatiot ovat nousseet viime vuosina puheenaiheeksi niin yritysmaailmassa kuin mediassakin. Samaan aikaan myös työhyvinvointi asiantuntijatyössä on noussut yhä enemmän esille. Tämä diplomityö tutkii näitä kahta teemaa ja tapoja joilla itseohjautuvissa organisaatioissa voidaan tukea työstä palautumista ja kestäviä työtapoja. Työ on laadullinen tutkimus, jossa tutkitaan kolmea suomalaista ohjelmistokonsulttiyritystä, joista jokaisessa on jo pitkään työskennelty hyvin itseohjautuvasti. Tutkimusaineisto kerättiin pääasiassa haastattelemalla yritysten työntekijöitä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja niitä tehtiin yhteensä 15. Varsinaisen haastatteluaineiston tueksi haastateltiin myös yritysten HR-asiantuntijoita, joiden kanssa järjestettiin myös yhteinen työpaja. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka työntekijät eivät tarvitse lähiesimiehiä varsinaisen työnteon tueksi, tuki on kuitenkin tarpeen työn organisoinnissa ja työkuorman hallinnassa. Lisäksi tunnistetut rakenteet ja yhteiset käytännöt auttavat asiantuntijoita sekä heidän päivittäisissä työtehtävissään että ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi työuupumuksen iskiessä. Tulokset myös antavat viitteitä siitä, ettei työstä palautumista tunneta kovin hyvin, eivätkä asiantuntijoiden arkiset työskentelytavat tue palautumista. Ne haastateltavat, jotka olivat tutustuneet aiheeseen tarkemmin, olivat keskustelleet siitä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tämä työ on osa ajankohtaista keskustelua sekä syventää aiempaa tutkimusta itseohjautuvuudesta ja työhyvinvoinnista. Työ tarjoaa ehdotuksia käytännön toimiksi sekä tutkimukseen osallistuneille yrityksille että muille vastaaville organisaatioille, jotka haluavat tukea työntekijöidensä työhyvinvointia. fi
dc.format.extent 85+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Work Recovery in Self-Managing Organizations en
dc.title Työstä palautuminen itseohjautuvissa organisaatioissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword work recovery en
dc.subject.keyword work well-being en
dc.subject.keyword self-leadership en
dc.subject.keyword self-organizing organizations en
dc.subject.keyword burnout en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201910275919
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sarvas, Risto
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics