Päiväperhoset kaupungin viheralueiden ja viherrakenteen suunnittelussa – eläinavusteisen suunnittelun hyödyntäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mikola, Varpu
dc.contributor.advisor Laine, Silja
dc.contributor.author Rantalainen, Vera
dc.date.accessioned 2019-10-13T17:00:27Z
dc.date.available 2019-10-13T17:00:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40717
dc.description.abstract Päiväperhoset ovat yksiä tärkeimmistä pölyttäjistä Suomessa. Pölyttämällä ne vaikuttavat kasvien lisääntymiseen ja leviämiseen ja tekevät siten tärkeän palveluksen koko luonnolle. Päiväperhosten sekä monien muiden pölyttäjien määrät ovat laskeneet voimakkaasti viime vuosina. Tällä on merkittäviä vaikutuksia ekosysteemeihin ja vaikutukset ulottuvat myös ihmisiin. Pölyttäjien vähenemisen syitä on useita, mutta päiväperhosille merkittävin uhkatekijä on perinnebiotooppien kuten niittyjen ja ketojen häviäminen. Työssä tutkitaan mitä kaupunkialueilla on mahdollista tehdä päiväperhosten hyväksi ja mitä asioita suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Päiväperhosille suunnittelua tutkitaan eläinavusteisen suunnittelumetodin avulla. Metodi hyödyntää tietoa eläinlajien elinkaaresta ja pyrkii luomaan hyvää kaupunkiympäristöä sekä eläimille että ihmisille. Päiväperhosten elinkaaresta nousee esiin tärkeimmät tarpeet, jotka ovat: ravinto sekä toukille että aikuisille perhosille, suojapaikat säältä ja saalistajilta sekä talvehtimispaikat. Näihin tarpeisiin vastaamalla voidaan saavuttaa päiväperhosia tukevaa kaupunkiympäristöä. Koko kaupungin mittakaavassa tulee huomioida yhtenäinen viherrakenne ja elinympäristöjen laajuus ja kytkeytyneisyys. Viheralueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita kasvivalintoihin. Monipuolinen ja kerroksellinen kasvillisuus antaa sekä ravintoa että suojaa useille eri päiväperhoslajeille ja ajallisesti vaihteleva kasvillisuus mahdollistaa eri aikaan kesästä lentävien perhosten esiintymisen. Oikeilla kasvillisuuden hoitomenetelmillä varmistetaan luonnonmukaisuus ja sopiva kerroksellisuus, mutta vältetään avointen elinympäristöjen umpeenkasvu. Luonnon monimuotoisuus elinympäristöissä, kasvillisuuden monipuolisuus sekä maiseman pienipiirteisyydet ovat päiväperhosten kannalta tärkeimpiä asioita, joita suunnittelussa tulisi huomioida ja vahvistaa. Lisäämällä päiväperhosten elinympäristöjä kaavoituksen avulla sekä kehittämällä olemassa olevia viheralueita, viherkattoja ja kaupunkiviljelyä voidaan luoda päiväperhosille paremmat elinolosuhteet kaupungeissa. fi
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Päiväperhoset kaupungin viheralueiden ja viherrakenteen suunnittelussa – eläinavusteisen suunnittelun hyödyntäminen fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword päiväperhoset fi
dc.subject.keyword eläinavusteinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword ainmal-aided design fi
dc.subject.keyword viheralue fi
dc.subject.keyword viherrakenne fi
dc.subject.keyword maisema-arkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201910135731
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Hautamäki, Ranja
dc.programme Maisema-arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse