Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tilasuunnittelun työkaluna

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pirinen, Antti
dc.contributor.author Liuksiala, Ella
dc.date.accessioned 2019-10-08T10:51:55Z
dc.date.available 2019-10-08T10:51:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40619
dc.description.abstract Opinnäytteessäni selvitän miten virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus toimivat tilasuunnittelun työkaluna. Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja teknologinen kehitys avaa monia mahdollisuuksia toimia tehokkaammin ja dynaamisemmin. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan työn kuvaa ja tulevaisuutta. Työn luonteen muuttuminen muuttaa myös tekemisen tapoja ja sitä kautta työtiloja. Kymmeniä vuosia sitten keksitty virtuaalitodellisuus on kehittynyt valtavasti ja löytänyt tiensä suunnittelijoiden luokse. Tässä työssä tutkin ja pohdin kuinka se vaikuttaa tilasuunnittelijan työhön nyt ja tulevaisuudessa. Tuntematon, pelottava, mutta samalla kiehtova virtuaalitodellisuus kiinnostaa ja samalla kauhistuttaa. Teknologia, jota emme ole ennen nähneet ja jota ei ole ennen ollut olemassa voi mahdollistaa mahdottomia. Samalla kuitenkin aiheeseen suhtaudutaan varauksella. Kuinka fyysiseen havaintokykyyn perustuvat kokemukset tulee muuttamaan ihmistä ja ihmisen luonnetta? Aihe on erittäin ajankohtainen ja se kokee valtavaa muutosta jatkuvasti. Opinnäytteeni keskittyy pääosin tilasuunnitteluun, mutta pohjaa ajatuksia myös muilta aloilta tukeakseen aihetta, jota käsittelen. Tutkimukseni tueksi olen haastatellut laajasti eri osaajia niin tilasuunnittelun kuin virtuaaliteknologian kanssa työskentelevien puolelta. Haastatteluiden tarkoitus on tuoda aitoja ja toteutuneita esimerkkejä virtuaalitodellisuuden käytöstä tilasuunnittelussa. Tutkin aihetta myös eri dokumenttiaineiston avulla hahmottaakseni tilasuunnittelun kehittymistä ja sen luomaa muutosta. Pyrin syventämään tietoa aiheesta myös vapaan keskustelun, tunnepohjaisten tulkintojen, haastatteluiden, artikkeleiden ja oman pohdinnan pohjalta. Kohderyhmäni on Helsingin seudulla asuvat tilasuunnittelijat sekä suunnittelijat, joita kiinnostaa teknologian luoma muutos alallamme nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelut on tehty 2019 kevät-kesäakselilla. fi
dc.description.abstract In my thesis I explore how virtual and augmented reality work as tools for spatial design. The world around us is constantly changing and technological development opens up numerous opportunities for more efficient and dynamic way of working. Digitalization has already changed and will change the future of work. The change in the form of working will also change our workspaces. Virtual reality, invented decades ago, has evolved tremendously and found its way to designers. In this thesis, I explore and reflect how it affects the work of a spatial designer now and in the future. The unknown, scary, but at the same time fascinating virtual reality is both interesting and horrifying. Certain technology, which hasn’t existed before, can make the impossible possible, but at the same time we should take it with a grain of salt. How will experiences based on physical perception change humans and their personality? The topic is current and it is changing all the time. My thesis focuses mainly on spatial design, but covers ideas also from other fields to support the main topic. To support my research I have interviewed a wide range of experts in the area of design and virtual technology. The purpose of the interviews is to provide real examples on the use of virtual reality in spatial design. I researched the topic with the help of various document materials to get a broader understanding on the development of spatial design and how it is overall changing. I have deepened the knowledge of the topic through free discussion, emotional interpretations, interviews, articles and my own reflection. My target group is spatial designers and designers living in the Helsinki area, who are interested in technological change in our industry now and in the future. The interviews were conducted on the 2019 spring-summer axis. en
dc.format.extent 28 + 1
dc.language.iso fi en
dc.title Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tilasuunnittelun työkaluna fi
dc.title Virtual reality and augmented reality as a spatial design tool en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword virtuaalitodellisuus fi
dc.subject.keyword lisätty todellisuus fi
dc.subject.keyword VR fi
dc.subject.keyword AR fi
dc.subject.keyword tilasuunnittelu fi
dc.subject.keyword virtuaalilasit fi
dc.subject.keyword 3D-malli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201910085635
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Pirinen, Antti
dc.programme Sisustusarkkitehtuuri fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account