Ehjäksi luotu: Taide sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksen tukena toiseuttavassa ympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pusa, Tiina
dc.contributor.author Kyllönen, Maria
dc.date.accessioned 2019-09-12T06:26:38Z
dc.date.available 2019-09-12T06:26:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40222
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytetyöni käsittelee taiteen mahdollista roolia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksessä toiseuttavassa yhteiskunnassa. Identiteetti, tuo perimmäinen kuva siitä mitä ja keitä olemme, muovautuu jokaisessa yksilössä elämänkokemusten kautta ja elää muutoksessa koko elämämme ajan. On tutkittu paljon sitä, kuinka identiteetti muotoutuu elämänkaaren aikana ihanteellisesti mahdollistaen eheän minäkuvan. Osa yhteiskuntamme ihmisryhmistä kuitenkin elää toiseutettuina, joka tarkoittaa sitä, ettei heitä mielletä kulttuurissamme samanarvoisiksi kuin valtaa pitävä väestöryhmä. Tämä näkyy yhteiskunnassamme monin tavoin: heitä eivät välttämättä koske samat oikeudet tai heitä saatetaan kohdella sosiaalisissa tilanteissa hyvin eri tavalla. Tutkin, kuinka tämä vaikuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien identiteetin rakentumiseen ja voisiko itseilmaisulla taiteen keinoin olla positiivinen vaikutus eheän minäkuvan syntymiseen siitä huolimatta. Tutkielmani koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsittelee sateenkaarivähemmistöjen identiteetin rakentumista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta keräämieni lyhyiden teemaomaelämäkertojen avulla. Nämä kertomukset antavat mahdollisuuden päästä lähemmäs sateenkaarivähemmistöjen edustajien kokemuksia jokapäiväisestä elämästään. Se avaa, miksi voimme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla puhua toiseudesta ja sen vaikutuksesta identiteetin rakentumisen. Tutkielmani toinen osa rakentuu taiteen erilaisista identiteetin kehitystä tukevista mahdollisuuksista. Se käsittelee sekä omakuvaa, performatiivista sukupuolta, drag-taidetta että vaikuttamisen mahdollisuuksia taiteen avulla. Keräsin tutkielmaani varten vapaaehtoisilta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavilta taiteilijoilta heidän teoksiaan, joista he saivat kertoa omin sanoin. Teokset ovat hyvin erilaisia, kuitenkin samankaltaisia kertoen hyvin paljon tekijöistään ja kuvaten kauniisti sekä koskettavasti heidän kokemuksiaan vähemmistön edustajina elämisestä. Nämä teokset kulkevat pohdintani rinnalla avaten valtavaa taiteen ja itseilmaisun maailmaa, joka voi toimia eheän minäkuvan rakentajana. Tutkielmani tarkoitus ei ole löytää erityisiä vastauksia, vaan pikemmin kartoittaa valtavaa taiteen ja itseilmaisun avulla itsensä tutkimisen maailmaa. Sen tavoitteena on myös suunnata huomio niihin ihmisryhmiin, jotka kärsivät tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme toiseuttamisen seurauksena. Tahdon tutkielmani avulla auttaa ihmisiä huomaamaan ne, jotka jäävät yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme varjoon ja sitä, millaisia seurauksia tällä voi yksilön identiteetin kehitykselle olla. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ehjäksi luotu: Taide sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksen tukena toiseuttavassa ympäristössä fi
dc.title Art supporting identity development in the lives of sexual and gender minorities en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword identiteetti fi
dc.subject.keyword kehitys fi
dc.subject.keyword itseilmaisu fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword sukupuolivähemmistöt fi
dc.subject.keyword seksuaalivähemmistöt fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201909125255
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse