Learning Centre

Riippuvuudesta - Fossiilinen syntaksi ja fossiilisubjekti Nolla-mökki -projektin visuaalisissa narratiiveissa.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen , Riikka
dc.contributor.author Laukkanen, Roope
dc.date.accessioned 2019-09-12T06:24:42Z
dc.date.available 2019-09-12T06:24:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40207
dc.description.abstract Tutkielma on tapaustutkimus, joka käsittelee fossiilisten polttoaineiden käytön vaikutusta yksilön ja yhteiskuntien toimintaan kielen ja kuvien tuottamisen prosesseissa. Itsenäisiksi julistautuneet, modernit yhteiskunnat ovat aina olleet riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden käytön tuottamasta energiasta. Fossiiliset polttoaineet, erityisesti öljy, ovat sitoutuneet kansainväliseen politiikkaan, talousjärjestelmiin sekä kielen prosesseihin. Näiden riippuvuussuhteiden ja nykyisen maailmanlaajuisen ekologisen hätätilan kontekstissa fossiilisuus on yksi merkittävimmistä 2010-luvun tutkimuskohteista, mutta tutkimusta tehdään yhä liian vähän. Soveltamalla Antti Salmisen ja Tere Vadénin teorioita fossiilisesta syntaksista ja fossiilisubjektista tutkielma tarkastelee fossiiliriippuvuutta Neste-yhtiön Vallisaaressa sijaitsevan Nolla-mökki projektin kautta, käyttäen aineistona projektin verkkojulkaisua Cabin life without a footprint, joka koostuu videomateriaalista, tekstistä ja kuvista. Tutkimusmenetelmänä kerätyn aineiston analyysissä on semiotiikkaa soveltava luenta, joka mahdollistaa rakennettujen visuaalisten narratiivien tarkastelun aineiston sisällä. Tutkimuskysymyksenä on, miten aineiston, Neste-yhtiön verkkojulkaisun, visuaaliset järjestykset ja niiden sisältämät merkit osallistuvat narratiiveihin, jotka tuottavat, ylläpitävät tai purkavat fossiilisubjektia fossiilisen syntaksin sisällä. Tutkielma tarkastelee fossiiliriippuvuutta erityisesti kätkeytymisen mekaniikkoina, joiden vuoksi fossiiliperustainen energia esittäytyy kokevalle subjektille itsestäänselvyytenä ja kokemuksettomana. Tutkielmassa havainnoidaan niitä tapoja, joilla fossiilinen subjekti tuottaa itseään ja fossiilista syntaksia narratiivisissa prosesseissa, ja puretaan niitä kielellisiä myyttejä, jotka ylläpitävät fossiilisten subjektien näennäisen rationaalista maailmankuvaa. Analyysin pohjalta tutkielma esittää, että Nolla-mökki pyrkii aktiivisesti tuottamaan narratiivia kestävästä ja omavaraisesta elämäntavasta luonnossa, josta ‘ihminen’ on erkaantunut, mutta ei pysty pakenemaan omaa fossiiliriippuvuuttaan, osoittautuen fossiiliseksi fantasiaksi omavaraisesta ja kestävän kehityksen mukaisesta elämästä. Tutkielmassa hahmotellaan posthumanistisia toisin tekemisen malleja ja esitellään väärinelävä kuvataidekasvatus mahdollisuutena opettaa fossiiliriippuvuutta purkavia toimintamalleja taideopetuksessa. fi
dc.format.extent 41
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Riippuvuudesta - Fossiilinen syntaksi ja fossiilisubjekti Nolla-mökki -projektin visuaalisissa narratiiveissa. fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword fossiiliset polttoaineet fi
dc.subject.keyword öljy fi
dc.subject.keyword fossiilisuus fi
dc.subject.keyword fossiilinen syntaksi fi
dc.subject.keyword fossiilisubjekti fi
dc.subject.keyword posthumanismi fi
dc.subject.keyword narratiivit fi
dc.subject.keyword semiotiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201909125240
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haapalainen, Riikka
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse