Ei-heterot Ville Rannan kynästä - millaisen kuvan pilapiirrokset rakentavat ei-normatiivisista seksuaalisuuksista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rintanen, Viivi
dc.date.accessioned 2012-07-03T12:27:14Z
dc.date.available 2012-07-03T12:27:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3998
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee tapoja, joilla heteronormista eroavia seksuaalisuuksia esitetään eli representoidaan kuvissa. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten piirtäjä Ville Ranta kuvaa ei-heteroita evankelisluterilaisen Kirkko ja kaupunki- lehden pilapiirroksissa. Viiden piirroksen aineisto poimittiin lehdessä vuonna 2010 ilmestyneistä pilakuvista. Tutkielma kuuluu visuaalisen kulttuurin tutkimukseen ja queer-teoretisointiin. Tutkimusmenetelmänä oli piirrosten lähilukeminen, joka tehtiin kuva-analyysein. Analyysit tehtiin kahdesta näkökulmasta: kulttuurin valtavirtaa mukailevasta heteronormatiivisesta sekä heterokeskeisyyden kyseenalaistavasta queerista näkökulmasta. Analyysit pohtivat, millä visuaalisilla keinoilla ja sanavalinnoilla ei-heterot esitettiin piirroksissa. Edellisten perusteella pääteltiin, millaisia representaatioita piirrokset rakentavat. Piirrosten kristillinen julkaisuyhteys vaikutti analyyseihin, koska piirrokset käsittelivät evankelisluterilaisen kirkon suhdetta ei-heteroihin. Johtopäätökset esittävät, että piirrokset representoivat ei-heteroita monin tavoin. Heteronormatiivisesti analysoituina ei-heterot kuvattiin toiminnan kohteina ja uhreina. Ei-heteroiden ruumiillisuus kuvattiin kontrolloimattomana tai mitätöitynä. Queerista näkökulmasta ei-heterot representoitiin toimijoina, jotka tulevaisuudessa saavuttavat kirkkoinstituution. Tavallisesti ei-heteroihin liitetty hallitsematon ruumiillisuus ja syntisyys kääntyivät queerissa näkökulmassa heteroiden ominaisuuksiksi. Tulokset johtivat päätelmään, että piirrosjoukon voi analysoida lähes vastakkaisista näkökulmista yhtä perustellusti, koska kulttuurissamme on sekä heteronormatiivisia että queereja aineksia. Lopuksi tutkielma ehdottaa, että tarvitaan queeria asennetta, joka tarkoituksellisesti näkee ja analysoi kuvat poiketen heterokeskeisyydestä. Kyseenalaiseksi jää, oliko viiden kuvan aineisto liian suppea tai värittyneesti valikoitunut johtopäätösten tekoon. fi
dc.format.extent 28
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Ei-heterot Ville Rannan kynästä - millaisen kuvan pilapiirrokset rakentavat ei-normatiivisista seksuaalisuuksista fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword pilapiirros fi
dc.subject.keyword visuaalinen kulttuuri fi
dc.subject.keyword representaatio fi
dc.subject.keyword heteronormatiivisuus fi
dc.subject.keyword queer fi
dc.subject.keyword ei-hetero fi
dc.subject.keyword seksuaalisuus fi
dc.subject.keyword kirkko fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102340
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Niiniskorpi, Soile
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account