Learning Centre

Camera-Based Egomotion in a Self-Driving Car

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyyti, Heikki
dc.contributor.author Manninen, Petri
dc.date.accessioned 2019-08-25T15:04:22Z
dc.date.available 2019-08-25T15:04:22Z
dc.date.issued 2019-08-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39836
dc.description.abstract Visual odometry (VO) is an important part of egomotion estimation in mobile robot applications. This work presents an evaluation of three state-of-the-art VO algorithms: DSO, ORB-SLAM2 and SVO2. The performance is evaluated in thirteen trajectories with different frame rates enforcing real-time and offline execution. To benchmark the VO algorithms, a novel dataset with high frame rate of 200 frames per second was collected. The dataset consists of thirteen grayscale stereo image sequences recorded with a resolution of 968 x 416 and an accurate real-time kinematics (RTK) corrected reference from GNSS inertial navigation system at 100 Hz. Furthermore, exposure times and gain values are provided for each image together with a photometric calibration. It is shown that none of the algorithms were able to provide acceptable estimate in all trajectories and that higher frame rates can help VO algorithms to provide more robust and accurate location estimates. en
dc.description.abstract Kuvapohjainen odometria on tärkeä osa liikkuvien robottien oman liikkeen estimointia. Tässä työssä vertaillaan kolmea kuvapohjaista odometriamenetelmää (DSO, ORB-SLAM2 ja SVO2) kolmellatoista ajoreitillä sekä reaaliaikasena että ilman laskennan aikarajoitusta. Menetelmien vertailua varten on kerätty korkeataajuinen visuaalisen odometrian mittausaineisto. Se koostuu harmaasävystereokamerakuvista, jotka on kerätty 968 x 416 resoluutiolla ja 200 Hz:n taajuudella, sekä tarkasta yhdistetyllä satelliittipaikannus- ja inertiamittausjärjestelmällä tuotetusta 100 Hz:n taajuisesta vertailumittauksesta. Lisäksi kaikille kuville on mitattu kameran valotusaika sekä vahvistusluku, ja kamerat on fotometrisesti kalibroitu. Työssä havaittiin, että yksikään testattu menetelmä ei onnistunut tuottamaan hyväksyttävää estimaattia kaikilla ajoreiteillä, ja että korkeampien kuvataajuuksien käyttö voi auttaa kuvapohjaisia odometriamenetelmiä estimoimaan omaa liikettään luotettavammin ja tarkemmin. fi
dc.format.extent 106 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Camera-Based Egomotion in a Self-Driving Car en
dc.title Kuvapohjainen odometria robottiautoon fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword motion estimation en
dc.subject.keyword visual odometry en
dc.subject.keyword high frame rate en
dc.subject.keyword benchmark en
dc.subject.keyword dataset en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201908254897
dc.programme.major Control, Robotics and Autonomous Systems fi
dc.programme.mcode ELEC3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyrki, Ville
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics