Työyhteisö ja sen johtaminen vuonna 2020. Millainen on tulevaisuuden työyhteisö ja millaisilla käytänteillä sitä johdetaan?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Asp, Juha
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:27Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/396
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata työyhteisöä ja erityisesti sen johtamista vuonna 2020. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen millainen on tulevaisuuden työyhteisö ja millaisilla käytänteillä tätä työyhteisöä tullaan johtamaan. Tulevaisuuden työyhteisön kuvaamisen tarkoituksena on tässä tapauksessa muodostaa tarvittava ja asianmukainen konteksti johtamisen käytänteiden tarkastelulle. Tutkimuksen pääpaino onkin tulevaisuuden johtamistyön kuvaamisessa sekä toimivien johtamisen käytänteiden määrittelyssä. Tutkimuksella pyritään siten luomaan kokonaisvaltainen ja konkreettinen näkemys johtamisesta tulevaisuuden työyhteisössä. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Tutkimus toteutetaan skenaarioparadigmaan perustuvan tulevaisuudentutkimuksen mukaisesti. Tutkimuksessa käytetään eksploratiivista skenaarioiden määrittely tapaa. Tällöin tulevan tilanteen määrittelemisen pohjana käytetään megatrendejä, jotka kuvaavat tapahtuvaa muutosta, joka mahdollistaa tulevan tilanteen kuvauksen. Tutkimusprosessi vastaavasti etenee tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti, jonka avulla pyritään saavuttamaan tutkimuksen tekemiseen reflektiivinen työskentelyote. Tutkimuksen aineistona käytetään sekundääristä aineistoa eli akateemista tutkimusta ja kirjallisuutta. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen perusteella työelämän voidaan todeta olevan suurten muutosten kourissa. Keskeisenä työelämän nousevana aktiviteettina voidaan vastaavasti nähdä tietotyön kasvu. Tietotyön kasvun myötä tulevaisuuden organisaatiot muuttuvat verkostomaisiksi projektiorganisaatioiksi, jolloin työyhteisöt syntyvät orgaanisesti organisaation verkostosta toteuttamaan erilaisia projekteja ja tehtäviä. Työyhteisön toimintaa fasilitoiviksi prosesseiksi nousevat vastaavasti tiedon käsittelyyn, oppimiseen, yhteistoimintaan sekä vuorovaikutukseen liittyvät käytänteet, joiden avulla työyhteisön monimuotoisuutta, luovuutta sekä osaamista pyritään hyödyntämään tehokkaimmin. Kasvaneen tietotyön ja sen luonteen takia johtaja ei enää ole työyhteisönsä keskipiste vaan enemminkin toimintaa fasilitoiva sekä työyhteisön toimijoita palveleva valmentaja. Työyhteisön johtamisessa korostuvat käytänteet muodostuvat tällöin tavoitteen ja tehtävän johtamisen, prosessien johtamisen, toimijoiden johtamisen sekä resurssien johtamisen käytänteistä. fi
dc.format.extent 84
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Työyhteisö ja sen johtaminen vuonna 2020. Millainen on tulevaisuuden työyhteisö ja millaisilla käytänteillä sitä johdetaan? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword tulevaisuus
dc.subject.keyword skenaario
dc.subject.keyword megatrendi
dc.subject.keyword työyhteisö
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword käytänne
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181308
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon työelämä
dc.subject.helecon working life
dc.subject.helecon yhteisöt
dc.subject.helecon communities
dc.subject.helecon tulevaisuus
dc.subject.helecon future
dc.subject.helecon trendit
dc.subject.helecon economic trends
dc.ethesisid 12264
dc.date.dateaccepted 2010-03-22
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account