Jälki ja tunteet - Näkökulmia itseilmaisuun psykoanalyysin pohjalta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kemppinen, Tiina
dc.date.accessioned 2012-07-03T11:53:01Z
dc.date.available 2012-07-03T11:53:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3966
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on ollut kuvalliseen itseilmaisuun liittyvän ymmärryksen lisääminen,mistä tulevaisuuden taidekasvattajalle voi olla hyötyä. Tutkielman lähtökohtana on Sigmund Freudin psykoanalyysiteoria, jonka avulla tekijä etsii uusia näkökulmia kuvallisen itseilmaisun ymmärtämiseen. Hermeneuttinen tutkimusote näkyy tutkielman rakenteessa, joka alkaa tekijän aiheeseen liittyvien ennakkokäsitysten avaamisella Toisessa osassa tekijä tiivistää Freudin Johdatus psykoanalyysiin-teosta valiten muutaman mielestään keskeisimmän asian käsittelyn kohteeksi. Keskiössä ovat käsitteet yliminä, minä, Se sekä tiedostumaton ja esitietoinen. Lisäksi tekijä tiivistää Freudin näkemyksiä vieteistä, unista ja ahdistuneisuudesta. Tekijä pyrkii löytämään valitsemistaan teorian osista yhteyksiä ihmisen kuvalliseen itseilmaisuun. Tutkielman kolmannessa osassa on kerätty yhteen havaintoja psykoanalyysin avaamista itseilmaisuun liittyvistä näkökulmista ja pohdittu tekijän oman ymmärryksen muuttumista. Syntyneet johtopäätökset liittyvät pääasiassa minuuden kokemuksen ja itseilmaisun väliseen yhteyteen. Esimerkiksi piilotajuisten asioiden ymmärtäminen kuvallisen itseilmaisun avulla vaikuttaa tekijän mukaan epätodennäköiseltä minän sisältämän torjuntajärjestelmän vuoksi. Minäihanteen toteuttaminen vaikuttaisi tekijän mukaan tärkeältä tavoitteelta itseilmaisussa. Tekijä pohtii myös viettien ja luovuuden mahdollista yhteyttä. Pysyvän jäljen jättäminen voisi liittyä Freudin nimeämään elämänviettiin, johon kuuluu sekä itsesäilytykseen että seksuaalisuuteen liittyviä pyrkimyksiä. Merkittävää on tekijän mukaan myös minän harkitseva toiminta viettien ja piilotajuisten yllykkeiden, yliminän vaatimusten sekä ulkomaailman välillä. Myös minän sisältämä havainto-tietoisuusjärjestelmä tuntuu tekijän mukaan tärkeältä itseilmaisun kannalta. fi
dc.format.extent 31
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Jälki ja tunteet - Näkökulmia itseilmaisuun psykoanalyysin pohjalta fi
dc.title Mark and feelings - Aspects on self-expression based on psychoanalysis en
dc.title Avtrycket och känslor - Aspekter av självuttryck baserad på psykoanalysen sv
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword itseilmaisu fi
dc.subject.keyword psykoanalyysi fi
dc.subject.keyword kuvataide fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword minä fi
dc.subject.keyword Se fi
dc.subject.keyword yliminä fi
dc.subject.keyword self-expression en
dc.subject.keyword psychoanalysis en
dc.subject.keyword visual arts en
dc.subject.keyword creativity en
dc.subject.keyword ego en
dc.subject.keyword Id en
dc.subject.keyword super-ego en
dc.subject.keyword självuttryck sv
dc.subject.keyword psykoanalysen sv
dc.subject.keyword bildkonst sv
dc.subject.keyword kreativitet sv
dc.subject.keyword Jaget sv
dc.subject.keyword Detet sv
dc.subject.keyword Överjaget sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102308
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kiiskinen, Jouni
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account