Strategic human resource management in small service firms

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rinne, Timo
dc.date.accessioned 2019-08-09T09:01:18Z
dc.date.available 2019-08-09T09:01:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8669-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8668-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39594
dc.description.abstract This dissertation examines how entrepreneurial service firms can develop and deploy their human resources to enable efficient opportunity implementation processes and to manage daily operations simultaneously. The main research question is supported by specific sub-questions that analyse special requirements of the service business, development of organisations and individuals to fulfil these requirements, how to apply resource orchestration processes in entrepreneurial service firms during implementation of new opportunities, and how to apply organisational ambidexterity during new service development processes. Interpretative research methodology is applied with using semi-structured interviews and participant observation as the main data collection methods. Empirical data is collected from the service development projects from 12 Finnish and international service firms in the IT and security business fields. The structure of this dissertation consists of an introduction chapter followed by three distinct essays. The research is based on qualitative methods, with each essay providing multiple case-studies. The first essay evaluates differences between the product business and the service business, specifically the skills and competencies required from service firm employees. It also examines how entrepreneurial service firm managers can further develop these service-specific skills. The second essay examines how the concept of resource orchestration is implemented among the case firms and their respective human resource management practices. Finally, the third essay focuses on organisational ambidexterity and its usability in the process of new service development. The results of this dissertation argue that small service firms need to recruit and educate multi-skilled employees who are willing and capable to engage in ambidextrous behaviour. The main value and competitive advantage for the service firms is based on the people and their knowledge and skills, which are exclusive to the service business itself. This dissertation extends the existing theoretical frameworks by introducing models how ambidextrous behaviour and different leadership styles can be implemented at different stages during new service development projects. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa tarkastellaan, miten pienet palveluyritykset voivat ohjata ja kehittää henkilöresurssejaan siten, että uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja päivittäisen liiketoiminnan ylläpitäminen on mahdollista rinnakkain samoilla henkilöresursseilla. Tutkimuskysymystä käsitellään väitöskirjan johdanto-osiossa sekä kolmessa esseessä laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Ensimmäinen essee käsittelee palveluliiketoiminnan erityispiirteitä ja vaatimuksia henkilöstön osaamiselle sekä käytäntöjä miten yritysten johto voi tukea ja kehittää henkilöstönsä palveluliiketoimintaan liittyvää osaamista. Toinen essee tutkii strategisen yrittäjyyden henkilöstöjohtamisen konseptia ja sen soveltuvuutta pienten palveluyritysten toimintaan. Kolmas essee tutkii organisaatio- ja yksilötasolla niin sanottua ambidekstriaa eli kehitys- ja tehokkuustoimintojen välisiä suhteita uusien palvelukonseptien kehittämisen eri vaiheissa sekä miten yrityksen johto voi optimoida näiden toimintojen välisiä suhteita. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista ja tulkitsevaa tapaustutkimusta. Empiirinen tutkimusmateriaali on kerätty yhteensä 12 suomalaisen ja kansainvälisen IT- ja turvallisuusalan palveluyritysten kehitysprojekteista. Tutkimusmateriaali on kerätty pääasiassa puolistrukturoitujen haastattelujen sekä osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että voidakseen samanaikaisesti kehittää uusia palvelukonsepteja ja ylläpitää päivittäistä liiketoimintaa rajallisilla henkilöresursseilla, pienten palveluyritysten tulee rekrytoida ja kouluttaa moniosaajia, joilla on kyky omaksua palveluliiketoiminnan erityisvaatimukset. Näillä henkilöillä tulee olla kyky ja motivaatio sekä palvelutuotantoon että -kehitykseen liittyvään toimintaan. Tutkimus laajentaa nykyisiä teoreettisia viitekehyksiä esittämällä toimintamalleja, joiden avulla henkilöresursseja voidaan ohjata ja kehittää palvelukehitysprojektien eri vaiheissa optimaalisella tavalla sekä motivoida henkilöstö hetkelliseen ylikuormitukseen ja itsensä kehittämiseen uusien kehityshankkeiden aikana.   fi
dc.format.extent 72 + app. 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 143/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Rinne, Timo. Strategic resource management in the service sector. In Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship. Fayolle, A., Kyrö, P., Liñan, F. eds., 2015, Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781784713584.00018
dc.relation.haspart [Publication 2]: Rinne, Timo. Human resource orchestration for the implementation of entrepreneurial opportunities. Journal of Entrepreneurship and Organization Management, 2014, 4(1), 1-7. DOI: 10.4172/2169-026X.1000123
dc.relation.haspart [Publication 3]: Rinne, Timo. Organisational ambidexterity in entrepreneurial opportunity process – Case: new service development. Unpublished manuscript
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.subject.other Management en
dc.title Strategic human resource management in small service firms en
dc.title Strateginen henkilöstöjohtaminen pienissä palveluyrityksissä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword strategic human resource management en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword service business en
dc.subject.keyword organisational ambidexterity en
dc.subject.keyword opportunity development en
dc.subject.keyword strateginen henkilöstöjohtaminen fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword palveluliiketoiminta fi
dc.subject.keyword liiketoimintamahdollisuuksien toteuttaminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8669-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kröger, Arne, Asst. Prof., Aalto University, Department of Management, Finland
dc.opn Down, Simon, Prof., University of Birmingham, UK
dc.rev Down, Simon, Prof., University of Birmingham, UK
dc.rev Hakala, Henri, Dr., Lappeenranta University of Technology, Finland


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account