Essays on Resource Exploitation under Fixed Costs

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Terviö, Marko, Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.advisor Murto, Pauli, Assoc. Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.author Sillasto, Eero
dc.date.accessioned 2019-08-07T09:01:23Z
dc.date.available 2019-08-07T09:01:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8634-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8633-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39592
dc.description.abstract This dissertation consists of three essays on resource economics. In these essays I analyze theimplementation of fixed costs for activities with a finite amount of production. I assume that the fixed costs are a characteristic of an activity and the continuous costs must be incurred for not losing the activity permanently. I show that, if the economic activity is finite in its duration, fixed costs induce minimal scales and also discrete effects on market outcomes. I show further how such discrete effects influence, for instance, the exploitation paces, the exploitation order and the price path. The first essay concentrates on the efficient solution of exploiting exhaustible deposits of a commodity under fixed costs. In contrast to the previous literature, the efficient solution is well defined. I derive the characteristics of an efficient solution, and show that it cannot be decentralized as a competitive allocation, because the price-taking agents would act strategically. The efficient order of exploiting the deposits, which is a classical resource economics question, depends both on the deposits' stock allocations and on their cost structures. The second essay describes strategic interactions for private deposit owners under fixed costs.I show that there are equilibria in open-loop strategies, in which deposits are exploited concurrently, and others, in which they are exploited sequentially. I show further that agents do not exit simultaneously and that there are no symmetric equilibria. The third essay introduces the entry. I limit my attention to economic activity where the projects have each a fixed production time, and also a given and discrete impact on other projects executed concurrently with them. I describe an entry game where the entrants influence other entrants' entry decisions by pre-empting. I show that the entry order and the level of industry concentrationare distorted when compared to the efficient solution. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka kuuluvat resurssitaloustieteen tutkimusalaan. Tutkin niissä kuinka kiinteät kustannukset vaikuttavat tuotantoon, kun tuotannon kokonaismäärä on äärellinen ja kun kiinteiden kustannusten jatkuva maksaminen on edellytys tulevalle tuotannolle. Kiinteiden kustannusten takia tuotannolla on minimiskaala, ja siksi tuotannon päättyessä hinta ja tuotannon taso muuttuvat diskreetisti. Ensimmäisessä esseessä keskityn tehokkaaseen ratkaisuun ja kuvaan sen ominaisuuksia. Sosiaalisen suunnittelijan ongelma on hyvin määritelty toisin kuin aiemmassa kirjallisuudessa, jossa kiinteät kustannukset riippuvat tuotannosta. Osoitan myös, että kilpailullista allokaatiota ei ole olemassa, koska hinnan ottavat kilpailijat käyttäytyisivät strategisesti. Resurssin varantojen tehohas hyödyntämisjärjestys riippuu sekä resurssien varantojakaumasta että niiden käytön kustannusrakenteesta. Toisessa esseessä tutkin äärellisiä varantoja, jotka ovat yksityisessä omistuksessa. Oletan, että resurssien omistajat toimivat strategisesti ja pelaavat open-loop strategioita. Osoitan, että on olemassa tasapainoja, joissa resurssin eri varantoja käytetään yhtäaikaa, ja toisaalta tasapainoja, joissa varannot käytetään peräkkäin. Osoitan myös, että omistajat eivät tasapainossa lopeta tuotantoaan samanaikaisesti ja ettei symmetrisiä ratkaisuja ole olemassa. Kolmannessa esseessä tutkin tuotannon aloitusta. Rajoitun tuotantoprojekteihin, joissa tuotannon pituus on etukäteen tiedossa, ja joiden vaikutukset muihin projekteihin on tunnetut. Kuvaan tuotannon aloituksen pelinä, jossa pelaajat vaikuttavat muiden pelaajien tuotannon aloitukseen omalla tuotannon aloituksellaan. Osoitan, että pelissä tuotannon aloitusjärjestys, aloituksen ajankohdat ja tuotannon taso voivat poiketa tehokkaasta. Kolmen projektin tapauksessa pisin projekti aloittaa tasapainossa tuotannon ensin, ja kaksi lyhyempää pisimmän projektin jälkeen kummassa tahansa järjestyksessä. fi
dc.format.extent 19 + app. 89
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 127/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Sillasto, Eero: Exploiting Deposits with Fixed Costs. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Sillasto, Eero: Oligopolistic Resource Exploitation under Fixed Costs. Unpublished manuscript
dc.relation.haspart [Publication 3]: Sillasto, Eero: A Game of Entry and Exit – Fixed Length Projects. Unpublished manuscript
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays on Resource Exploitation under Fixed Costs en
dc.title Esseitä resurssien käytöstä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword resource exploitation en
dc.subject.keyword finite production en
dc.subject.keyword fixed costs en
dc.subject.keyword game en
dc.subject.keyword open-loop strategy en
dc.subject.keyword entry en
dc.subject.keyword resurssin käyttö fi
dc.subject.keyword äärellinen tuotanto fi
dc.subject.keyword kiinteät kustannukset fi
dc.subject.keyword peli fi
dc.subject.keyword open-loop strategia fi
dc.subject.keyword tuotannon aloitus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8634-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Liski, Matti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.opn Kitti, Mitri, Dr., University of Turku, Finland
dc.rev Schubert, Katheline, Prof., University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
dc.rev Rosendahl, Knut Einar, Prof., Norwegian University of Life Sciences, Norway


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account