Peruuntuvien numeronsiirtojen ennustamisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kajalo, Sami
dc.contributor.author Saarinen, Sampo
dc.date.accessioned 2019-08-04T16:00:30Z
dc.date.available 2019-08-04T16:00:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39570
dc.description.abstract Suurin osa suomalaisten teleoperaattoreiden uusista matkapuhelinliittymätilauksista on numeronsiirtoja. Numeronsiirrossa asiakkaan vanha teleoperaattori luovuttaa numeron uudelle operaattorille, jolloin asiakas voi operaattorin vaihdosta huolimatta jatkaa vanhan numeronsa käyttämistä. Numeronsiirron toteutumiseen kuluu aikaa viikko, jonka aikana asiakas voi vielä perua sen. Tässä tutkimuksessa pyritään ennustamaan laajan data-aineiston pohjalta sitä, mitkä teleoperaattorille tulevat numeronsiirtotilaukset peruuntuvat. Logistisen regressioanalyysin avulla onnistutaan luomaan malli, joka löytää peruuntuvat numeronsiirrot varsin hyvällä tarkkuudella. Akateeminen tutkimus ei tarjoa valmista teoreettista mallia tällaisen ilmiön tarkastelemista varten. Tästä huolimatta vaihtamiskäyttäytymisen, tuotepalautusten sekä asiakaspoistuvuuden- ja uskollisuuden tutkimusta voidaan hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksien arvioinnissa ja johtopäätöksien tekemisessä. Sovellettavuus on kuitenkin usein jokseenkin paikallista, joten tämä ilmiö vaatiikin joko tarkempaa tutkimusta erilaisten olemassa olevien viitekehysten näkökulmasta, tai kokonaan omaa kuluttajakäyttäytymisen mallia. Numeronsiirtojen peruuntumisen ennustaminen mahdollistaa kohdistetut toimenpiteet asiakkaille, joiden siirroilla on korkea riski peruuntua. Erilaisilta kohdennetuilta toimenpiteiltä vaaditaan vain hyvin matalaa onnistumisprosenttia, jotta niiden tekeminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Ilmiön jatkotutkimus onkin suotavaa akateemisen tiedonjanon lisäksi myös kaupallisessa mielessä. fi
dc.format.extent 37+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Peruuntuvien numeronsiirtojen ennustamisesta fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword teleoperaattorit fi
dc.subject.keyword numeronsiirto fi
dc.subject.keyword vaihtamiskäyttäytyminen fi
dc.subject.keyword markkinoinnin automatiikka fi
dc.subject.keyword regressioanalyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201908044624
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Markkinointi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse