Muistin kerrostumia -teoksen suunnitteluprosessi ja generatiivisen suunnittelun strategia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ikonen, Antti
dc.contributor.advisor Hales, Chris
dc.contributor.author Olander, Ilkka
dc.date.accessioned 2012-07-03T11:39:50Z
dc.date.available 2012-07-03T11:39:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3956
dc.description.abstract Annikki, 88, on elänyt samalla maatilalla koko aikuisikänsä. Lähes 70 vuoden aikana hänelle on kertynyt valtava määrä elinympäristöönsä liittyviä muistoja. Mediateos "Muistin kerrostumia" lähestyy Annikin muistoja niiden tapahtumapaikan kautta. Teoksessa ympäristö näyttäytyy subjektin kokemuksien ja muistojen suodattamana mielen maisemana, jossa dokumentaarinen ja fiktiivinen sekoittuvat. Teos esittää muistot jatkuvasti muuttuvina, monista kerroksista rakentuvina ja assosiatiivisesti etenevinä virtoina. Näin se kuvaa, kuinka mielenmaisema "elää" ja muuttuu kokijansa elämänhistorian mukana. Teosta varten kehitetty ohjelmisto generoi mediakirjaston elementeistä – valokuva-, video-, ääni- ja musiikkifragmenteista – yhä uusia muistotarinoiden variaatioita. Muistot näyttäytyvät teoksessa palapelinä, jonka osista voidaan muodostaa kerrostamalla, järjestämällä ja satunnaisesti valikoimalla lukemattomia yhdistelmiä. Muistojen virta on aina erilainen ja yllättävä – jopa taiteilijalle itselleen. Vaikka mahdollisten yhdistelmien määrä on valtava (useita miljardeja), muistot ovat aina palautettavissa muutamiin kymmeniin peruselementteihin, mikä tekee niistä tunnistettavia. Esittämällä muistot lukemattomina sävyjen variaatioina teos tarjoaa katsojalle syvän, moniulotteisen ja yksityiskohdiltaan rikkaan näkymän päähenkilön maailmaan. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen teokseni tuotantoprosessiin liittyneitä ongelmia, ratkaisuja ja taiteellisia valintoja. Samalla pohdin generatiivisen suunnittelun haasteita yleisemmin ja esitän henkilökohtaisen generatiivisen suunnittelun strategiani, joka vaikutti työskentelyni taustalla. Strategia oli minulle yhtä lailla tärkeä kuin itse teos. Se oli lähtökohtana koko suunnitteluprosessille ja sen avulla voidaan myös jatkossa suunnitella muita vastaavia teoksia. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Master of Arts 2012 -näyttely. DVD -dokumentaatio (myös verkossa: http://www.youtube.com/user/joelukko)
dc.subject.other New media en
dc.title Muistin kerrostumia -teoksen suunnitteluprosessi ja generatiivisen suunnittelun strategia fi
dc.title Layers of Memory: Design Process And the Generative Design Strategy en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword generatiivinen taide fi
dc.subject.keyword digitaalinen mediataide fi
dc.subject.keyword mediateokset fi
dc.subject.keyword suunnittelustrategia fi
dc.subject.keyword Generative art en
dc.subject.keyword Digital media en
dc.subject.keyword Media art en
dc.subject.keyword Design strategy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102298
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme Master's Degree Programme in New Media en
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account