Learning Centre

Peili kuvien välissä - subtekstin muodostuminen käsikirjoituksesta lopulliseen elokuvaan käsikirjoittajan ja ohjaajan näkökulmista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Myllylahti, Mikko
dc.date.accessioned 2012-07-03T11:38:43Z
dc.date.available 2012-07-03T11:38:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3952
dc.description.abstract Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tutkitaan kohtauksen muodostumista subtekstin käsitteen pohjalta - sekä käsikirjoittajan että ohjaajan näkökulmista. Tekijä on opinnoissaan käsikirjoittamisen ohella keskittynyt myös ohjaamiseen laajan sivuaineen ja kolmen kouluaikanaan ohjaamansa lyhytelokuvan muodossa, joista viimeisin, lyhytelokuva Pyramidi on myös käsikirjoituksen ja ohjauksen osalta taiteen maisterin opinnäytetyön taiteellinen osuus. Tästä johtuu myös teoreettisen osuuden laajentuminen ohi käsikirjoittamisen osa-alueen ohjaukselliseen toteutukseen. Työssä tutkitaan subtekstin ja tekstin käsitteiden sekä metaforisen ajattelun hyödyntämistä ohjaamisen ja käsikirjoittamisen kontekstissa. Lähdekirjallisuudeksi tekijä on valikoinut sekä käsikirjoitukseen että ohjaamiseen liittyvää kirjallisuutta. Tutkielman keskiössä on elokuvan luonteeseen kompleksisena taidemuotona kuuluva problematiikka ohjauksen ja käsikirjoituksen keskinäisestä suhteesta; ts. mitkä ovat ne keskeiset erot elokuvakäsikirjoituksen ja sen pohjalta tehdyn elokuvan välillä. Tekijä pyrkii hahmottamaan tätä ongelmaa sekä analyyttisesti (objektiivisesti, katsojan näkökulmasta) että tekijälähtöisesti. Työn tarkoitus on paitsi havainnollistaa jo olemassa olevien käsitteiden ja mallien soveltamista käytännössä, myös nostaa esiin vaihtoehtoisia ja uusia menetelmiä subtekstin analysoimiseksi ja luomiseksi. Teoreettinen osuus sisältää myös case study -tyyppisen selvityksen lopputyön taiteellisen osuuden, lyhytelokuva "Pyramidin" käsikirjoittamis- ja ohjaamisprosessista. fi
dc.format.extent 65
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Taiteellinen osuus: lyhytelokuva 'Pyramidi', 2012, 30 min.
dc.subject.other Film and Television en
dc.title Peili kuvien välissä - subtekstin muodostuminen käsikirjoituksesta lopulliseen elokuvaan käsikirjoittajan ja ohjaajan näkökulmista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Film, Television and Scenography en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword subteksti fi
dc.subject.keyword teksti fi
dc.subject.keyword metafora fi
dc.subject.keyword elokuvan ohjaaminen fi
dc.subject.keyword elokuvakäsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword näyttelijän ohjaaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102294
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vieno, Jukka
dc.programme Degree Programme in Film and Television en
dc.programme Elokuvataiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics