ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Söderlund, Liisa
dc.contributor.advisor Vira, Riitta
dc.contributor.author Nyman Katja Maria
dc.date.accessioned 2012-07-03T10:22:11Z
dc.date.available 2012-07-03T10:22:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3939
dc.description.abstract Opinnäytetyöni aihe on valokuvauksen opettaminen ja opetuksen suunnittelu valokuvaajan näkökulmasta. Työni aineistona on kolmen tekemäni opetusharjoittelun aikana syntynyt kirjallinen, kuvallinen ja äänitetty materiaali. Kaksi kurssia pidin Helsingissä Alppilan lukiossa ja yhden Helsingin Kameraseurassa. Opinnäytetyön Aineisto-luvussa on luettavissa kurssien suunnittelua ja dokumentoimista varten kirjoittamani tekstit sekä kurssien aikataulut ja antamani tehtävät. Valitsin aiheekseni valokuvauksen opettamisen, sillä olen kiinnostunut taidekasvatuksesta. Opinnäytetyö mahdollisti minulle taidekasvatuksen yhdistämisen valokuvataiteen opintoihini ja opetuskokemusteni tutkimisen kirjallisessa muodossa. Lähtökohtaisesti tavoitteenani oli oppia valokuvauksen opettajaksi, mikä toteutuikin opetusharjoittelujen myötä. Kirjoitusprosessin aikana yhtä lailla tärkeäksi nousi valokuvaajan taustani tarkastelu ja näkökulmien etsiminen valokuvaukseen. Itselleni esiin nousseita näkökulmia valokuvaukseen ovat muun muassa valokuvallinen näkeminen, tekniikan suhde ilmaisuun, valokuvauksen kehollisuus sekä valokuvaaminen kohtaamisen mahdollistajana. Kohtaaminen totetutuu minulle valokuvatessani ihmisiä ja yrittäessäni luoda kuvauksesta avoimen ja kaksisuuntaisen tilanteen. Samalla tapaa yritän mahdollistaa kohtaamisen opettaessani. Tekstissä on läsnä myös pohdinta siitä, mitä taide on ja miten tämä kysymys näyttäytyy valokuvauksen opetusta suunnitellessani. fi
dc.description.abstract The starting point of my thesis work was to familiarize myself with teaching photography. By analytically reflecting on my experience and identity as a photographer, I'm mapping the way of becoming a professional and using it as a basis for teaching. In my research, I document three photography courses I have been teaching. I discuss their planning and execution as well as my perspectives on photography that they helped me to discover. My analysis reveals the decisions made in the process, together with their meaning and background. en
dc.format.extent 124
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Photography en
dc.title ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla fi
dc.title VIEWFINDER. Searching for Points of View by Teaching Photography en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword valokuvauksen opettaminen fi
dc.subject.keyword kohtaaminen fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword opetusharjoittelut fi
dc.subject.keyword valokuvauskurssi fi
dc.subject.keyword valokuvaustehtävä fi
dc.subject.keyword näkökulmia valokuvaukseen fi
dc.subject.keyword teaching photography en
dc.subject.keyword art education en
dc.subject.keyword photography course en
dc.subject.keyword photography assignment en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102281
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme Degree Programme in Photography en
dc.programme Valokuvataiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account