Learning Centre

Housing Design for All? The challenges of ageing in urban planning and housing design – The case of Helsinki

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huttunen, Hannu, Prof., Aalto University, Department of Architecture, Finland
dc.contributor.advisor Malmqvist, Inga, Prof., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.contributor.author Verma, Ira
dc.date.accessioned 2019-07-24T09:01:17Z
dc.date.available 2019-07-24T09:01:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8623-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8622-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39372
dc.description.abstract The objective of this study was to gain knowledge on housing design that supports older people in their daily living. Housing design and neighbourhood planning can enhance social and physical activities of persons who live in their own homes at old age or with disabilities. The aim of the study was to explore the design features supporting general wellbeing and independence of older people. The research questions were: Which features of the built environment support activities of daily living, and how urban planning and housing design can support the older population? Three case studies were carried out on the perimeter of Helsinki city centre in a real-life context. The case study areas varied from a standard residential neighbourhood and sheltered housing, to a group home for people with memory decline. The study used qualitative and mixed methods: workshops, observational walking tours, interviews and questionnaires. The participation of older residents was emphasized in all three case studies. They were main informants to gain further knowledge on housing design supporting independent coping during different stages of life. The results indicate that the neighbourhood design, public transport network and proximity of green environments influence mobility and the sense of integration within a community. Moreover, the length of residency was related to the familiarity of the living environment, which gave residents a sense of security, and supported their activities of daily life. Furthermore, the results show that older residents preferred the local services that were the most accessible ones. Comprehensive design and a versatile environment with various activities may promote Ageing in Place policies and enhance cross-generational social encounters. Moreover, many obstacles caused by reduced physical and sensory functioning capacities can be lessened by applying Universal Design of the built environment. Architects and urban planners have a major role in designing the city and ensuring that it does not exclude any resident groups. Mainstream housing developments with attention to a variety of resident groups will enhance living at home at old age. Moreover, frail people with high care needs should experience being part of community life. Collaboration with local service providers, schools, cafés and restaurants may enable to providing a variety of activities to the residents in sheltered housing. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli syventää tietoa arjen ympäristön suunnitteluratkaisuista ikääntyneen väestön näkökulmasta. Asuntosuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden mahdollisuuksiin asua omassa kodissaan ja olla aktiivisesti osallisina asuinalueellaan. Tavoitteena oli tarkastella suunnitteluratkaisuja, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja itsenäiseen asumiseen toimintakyvyn heiketessä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä rakennetun ympäristön ominaisuudet edistävät arjen toimintoja, ja miten asuntosuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin voidaan tukea ikääntyvää väestöä? Tutkimus käsittää kolme tapaustutkimusta Helsingin alueella. Tapaustutkimukset sijoittuvat normaalille asuinalueelle, tavalliseen palveluasumiseen ja muistioireisten ryhmäkotiin. Tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, asukas työpajoja, havainnointia sekä haastatteluita ja kyselyitä. Ikääntyneet asukkaat osallistuivat tutkimukseen jakaen tietoa ja kokemuksiaan asuinalueensa ominaisuuksista. Näin tuotettiin tietoa rakennetun ympäristön tuomista haasteista ikääntymisen eri vaiheissa. Tulokset osoittavat, että asuinalueen suunnittelun, julkisen liikenteen sekä viheralueiden läheisyyden avulla voidaan tukea ikääntyneiden liikkumista ja osallisuutta omaan asuinyhteisöönsä. Asuinalueen tuttuus vaikutti siihen, kuinka turvalliseksi liikkuminen asuinalueella koettiin. Turvallisuuden tunne puolestaan tuki asukkaiden omatoimisuutta ja arjen asiointia alueella. Tulokset myös osoittavat, että ikääntyneet valitsivat ne palvelut, jotka olivat helposti saavutettavia ja esteettömiä. Asuinalueen kokonaisvaltaisella suunnittelulla voidaan tukea omassa kodissa ikääntymistä ja eri-ikäisten asukkaiden kohtaamisia asuinalueella. Kaikille soveltuva asuntoalueiden suunnittelu edistää ikääntymistä omassa kodissa sekä vähentää ulkopuolisen avun tarvetta. Paljon tukea arjessaan tarvitsevat ikääntyneet henkilöt tulee myös ottaa mukaan asuinyhteisöihin. Asumispalveluiden piirissä olevien henkilöiden osallisuutta voidaan tukea yhteistyöllä paikallisten toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Arkkitehdit, kaupunki- ja liikennesuunnittelija ovat tärkeässä asemassa luomassa kaupunkiympäristöä, joka ei sulje pois mitään asukasryhmiä. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten suunnittelussa voidaan huomioida myös ikääntyneet asukkaat. fi
dc.format.extent 215
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 123/2019
dc.subject.other Architecture en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Housing Design for All? The challenges of ageing in urban planning and housing design – The case of Helsinki en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword housing design en
dc.subject.keyword older people en
dc.subject.keyword neighbourhood planning en
dc.subject.keyword daily living en
dc.subject.keyword urban planning en
dc.subject.keyword asuntosuunnittelu fi
dc.subject.keyword asuinalueen suunnittelu fi
dc.subject.keyword yhdyskuntasuunnittelu fi
dc.subject.keyword ikääntyneet: asukkaiden hyvinvointi fi
dc.subject.keyword itsenäinen asuminen fi
dc.subject.keyword rakennettu ympäristö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8623-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Lapintie, Kimmo, Prof., Aalto University, Department of Architecture, Finland
dc.opn Abramsson, Marianne, Dr.
dc.date.dateaccepted 2019-08-16
dc.rev Andersson, Morgan, Dr., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.rev Jolanki, Outi, Dr., Tampere University, Finland
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-10-07_1516
local.aalto.formfolder 2019_07_24_klo_10_41
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics