Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lappalainen, Seija
dc.date.accessioned 2012-07-03T09:21:10Z
dc.date.available 2012-07-03T09:21:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3912
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla henkilöstön jäseniä kategorisoidaan, minkälaisia identiteettejä heille kategorioinnin kautta rakentuu ja miten työelämän sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa. Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tutkimusaineistoni koostuu kymmenen suuren suomalaisyrityksen henkilöstökertomuksista. Henkilöstökertomukset ovat yleensä osa yritysten vuosiraportointia, esimerkiksi vuosi- ja yritysvastuukertomuksia. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on kriittinen diskurssianalyysi. Analysoin aineistoa tarkemmin Harvey Sacksin jäsenkategoria-analyysin kautta. Selvitän kategorisoinnin ja Kenneth Burken identifikaatioteorian kautta, minkälaisia työ- ja sosiaalisia identiteettejä ja niiden kautta mahdollisia toimintatapoja henkilöstön jäsenille rakentuu. Tulokset Eriarvoisuus rakentuu teksteissä erityisesti kategorisointiin liittyvän identifikaation ja erottautumisen kautta. Rakennettaessa henkilöstön jäsenistä toisistaan erottuvia kategorioita, rakennetaan näiden kategorioiden välille kategoriapiirteiden kautta myös eriarvoisia valtasuhteita. Keskeinen tulos on myös ristiriitaisuuden esiintyminen aineiston teksteissä. Teksteissä samoja nimityksiä liitetään eri kategorioille, jolloin kategorian jäsenten identifioituminen muodostuu epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Myös me-ryhmän rakentaminen toimii aineistossa usein eriarvoistavana me-ryhmän lukiessa mukaansa muista henkilöstön jäsenistä eroavan ryhmän. Henkilöstön kategorisointi heijastaa tunnistettavasti uusliberalistista ideologiaa ja siihen liittyviä valtasuhteita. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword henkilöstökertomus
dc.subject.keyword yritysviestintä
dc.subject.keyword työelämätutkimus
dc.subject.keyword eriarvoisuus
dc.subject.keyword kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.keyword kategorisointi
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword ideologia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163242
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon talouselämä
dc.subject.helecon economic life
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon tasa-arvo
dc.subject.helecon equality
dc.ethesisid 12906
dc.date.dateaccepted 2012-06-14
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account