Impact of lean-intervention on productivity

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kärkkäinen, Risto
dc.contributor.author Pasila, Hans
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:24:19Z
dc.date.available 2019-06-23T15:24:19Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39100
dc.description.abstract In this Thesis I study what kind of improvements the implementation of lean philosophy has on schedule, resource usage and material consumption on a construction site. The research focuses on the division of value-adding and non-value-adding activities on a Finnish construction site. By studying the present policies on a case study an intervention is created by utilizing the development possibilities. This intervention is carried out in order to improve the production rate of a single construction phase. The intervention is based on data collected from the work phase by helmet camera video recordings. The goal is to decrease the amount of non-value-adding activities compared to the original situation and to improve the value-adding activities respectfully. The intervention consists of plans and actions, but it also emphasizes the commitment of the personnel and work force of the site. It is presented as an alternative to the familiar working methods for the workers and as a wider set of control tools for the management. The utilization of different applications, more effective ways to use resources and more planned use and logistics of materials are studied for the intervention with a target in mind to offer the best possible starting point for the workers to conduct their needed work in separate apartments and to offer better control and monitoring tools for the management. The finalized Thesis offers the case company tools to improve their present operations. Calculations were made in the post-intervention study to support the successful execution of the intervention schedule-wise as well as economically. The success of the work is compared to the other sites of the case company. en
dc.description.abstract Työssäni tutkin lean filosofian käyttöönottoa rakennusprosessin aikataulun, resurssien ja materiaalien käytön tehostamisen tavoittelussa. Tutkimuksessa tutkitaan erilaisten arvoa lisäävien ja lisäämättömien toimintojen osuuksia Suomalaisen rakennustyömaan toiminnassa. Rakennusyrityksen nykykäytäntöjä tutkimalla ja niiden sisältämien kehitysmahdollisuuksien avulla luodaan interventio, jonka avulla pyritään luomaan muutos yksittäisen työvaiheen toiminnassa tehokkaampaan suuntaan. Muutos perustuu tutkittuun dataan ja siitä löytyneisiin arvoa lisääviin ja lisäämättömiin toimintoihin. Interventiolla pyritään vähentämään suurimpia arvoa lisäämättömien eli hukkaa aiheuttavien toimintojen osuuksia ja kasvatetaan arvoa lisäävien toimintojen osuutta. Interventio sisältää suunnitelmallisia seikkoja, mutta siinä korostetaan myös työmaan henkilöstön sitoutumista tehtyyn suunnitelmaan. Se toimii vaihtoehtoisena lähestymistapana totuttuihin työskentelytapoihin ja tarjoaa laajemman kontrollityökaluston työnjohdolle. Interventiossa tutkimus kohdistuu erilaisten avustavien sovellusten käyttöön, resurssien tehokkaampaan hallintaan sekä materiaalien toimivampaan toimitukseen, varastointiin ja käyttöön. Siinä pyritään pääasiassa luomaan työntekijöille mahdollisimman hyvät lähtökohdat työn tekoon sekä työnjohdolle parannetut seurantamahdollisuudet. Lopullinen työ tarjoaa työkaluja parantamaan yrityksen nykyistä toimintaa. Tutkimuksen lopussa tehdyt laskelmat toimivat perusteluina intervention onnistumiselle niin aikataulullisesti kuin myös taloudellisesti. Verrokkina parannettuun suoritukseen on käytetty yrityksen muita työmaita vastaavine rakennusvaiheineen. fi
dc.format.extent 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Impact of lean-intervention on productivity en
dc.title Lean-Intervention vaikutus tuottavuuteen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lean en
dc.subject.keyword waste en
dc.subject.keyword construction en
dc.subject.keyword intervention en
dc.subject.keyword measurement en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234166
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account