Älytekstiilien vaatimukset yhteisöllisen alustan rajapinnoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laaksonen, Miika
dc.contributor.author Sirola, Laura
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:21:29Z
dc.date.available 2019-06-23T15:21:29Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39077
dc.description.abstract Älytekstiilit ovat tekstiilejä, jotka kykenevät jollain tavalla havainnoimaan ympäristöään ja reagoimaan siihen. Kyseessä voi olla yksinkertainen passiivinen ominaisuus kuten värin vaihtaminen lämpötilan mukaan tai monimutkainen järjestelmä, jossa älypuhelinta kontrolloidaan takinhihaa koskettamalla. Tavat lisätä älyominaisuuksia kankaaseen ovat viime vuosikymmenien aikana kehittyneet suoraan kankaaseen kiinnitettävistä laitteista hienovaraiseen, kuitutasolla tapahtuvaan integraatioon, jossa pystytään säilyttämään kankaan joustavuus ja kestävyys. Älytekstiiliteollisuus on kasvava taloudenala, ja sen toimijoita pyrkii tuomaan yhteen Happy Textiles -yhteisöalusta. Happy Textiles on esimerkki alustataloudesta, liiketoimintamallista, jossa alusta tuo yhteen jonkin tietyn tuotteen tai palvelun tarjoajat ja tarvitsijat. Sillä ei siis ole omaa myytävää tuotta, vaan sen arvo muodostuu sen käyttäjien tuottamasta sisällöstä ja heidän interaktioistaan. Happy Textiles -alusta rakennettiin hyödyntämällä Haulbag-toiminnanohjausjärjestelmää ja sen rajapintoja. Tarkoitus oli selvittää, millaisia vaatimuksia ja tarpeita älytekstiilialan yhteisöalustalla on ja miten se voidaan toteuttaa rajapintojen avulla. Diplomityö osoittaa, että yhteisöalustan tarpeet kuvautuvat rajapintatarpeiksi, jotka on mahdollista toteuttaa Haulbagin olemassaolevilla rajapinnoilla tai niitä laajentamalla. Alustan siirryttyä Haulbagin verkkokaupasta WordPressiin myös ulkoiset rajapintaintegraatiot nousivat työssä merkittävään osaan. Rajapintojen avulla alustan tiedot pystytään synkronoimaan Haulbagin ja WordPressin välillä ja näin voidaan hyödyntää molempien palvelujen parhaita puolia. Tulevaisuudessa alustan toimintaa voidaan laajentaa entisestään rajapintoja kehittämällä ja uusilla integraatioilla. fi
dc.description.abstract Smart textiles are textiles that are able to observe their surroundings and react to them in some way. It can be a simple passive feature such as changing colour according to the temperature or a complex system to control a smartphone by touching your jacket sleeve. The ways to add smart features to fabrics have evolved during the last few decades from devices attached straight to the fabric to subtle integrations on fiber level that retain the flexibility and durability of the fabric. Smart textile industry is a growing business field, actors of which are brought together by the Happy Textiles community platform. Happy Textiles is an example of platform economy, a business model where a platform brings together entities providing or needing a specific product or service. It doesn't have a product of its own, but its value comes from user-created content and user interactions instead. Happy Textiles platform was built using the Haulbag enterprise resource management system and its APIs. The aim was to find out what kind of demands and needs a smart textiles community platform has and how they can be fulfilled with APIs. The master's thesis proves that the needs of the community platform can be presented as interface requirements that can be fulfilled either with existing Haulbag interfaces or by expanding them. After the platform was transferred from a Haulbag webshop to WordPress, external API integrations also became a relevant part of the thesis. Through APIs the information on the platform can be synchronized between Haulbag and WordPress and the platform can benefit from both services. In the future the platform functionality can be extended further by developing the APIs and adding new integrations. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Älytekstiilien vaatimukset yhteisöllisen alustan rajapinnoissa fi
dc.title Demands of Smart Textiles in Community Platform Interfaces en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword älytekstiilit fi
dc.subject.keyword alustatalous fi
dc.subject.keyword yhteisöalusta fi
dc.subject.keyword ohjelmointirajapinnat fi
dc.subject.keyword integraatiot fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234143
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account