Learning Centre

Movement Empowerment in Mixed-Reality Trampoline Games

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaos, Maximus
dc.contributor.advisor Kajastila, Raine
dc.contributor.author Lehtonen, Lauri
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:07:51Z
dc.date.available 2019-06-23T15:07:51Z
dc.date.issued 2019-06-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38966
dc.description.abstract Lack of motivation for physical activity is a significant public health concern. Exergames or games that require physical exertion can be designed to help alleviate this issue by providing an alternative exercise form that caters to psychological needs important for motivation. Granting people superhuman movement abilities through movement empowerment has been shown to support feeling of competence, an important human need and an essential intrinsic motivation factor posited by self-determination theory. This thesis introduces three mixed-reality trampoline games for the ValoJump trampoline game platform. The games empower movement in both the real world and the game world; a real trampoline exaggerates movement in the real world while the games artificially further exaggerate the movement in the game world. Two of the games were designed and implemented through an iterative process at Valo Motion Oy and one of the games is based on earlier research in Aalto University. This thesis describes the problems we faced when designing the games, how we overcame them and how we created designs that work in the context of commercial indoor activity parks. One of the games is the first mixed-reality empowerment game for trampolines with multiplayer gameplay. For this game, the thesis also presents an in-the-wild user study in which 26 participants played the game in a Finnish indoor activity park. The game scored high in Physical Activity Enjoyment Survey (PACES) as well as in Ubisoft Perceived Experience Questionnaire (UPEQ) and thus further demonstrated the potential of movement empowered exergames in satisfying human needs important for intrinsic motivation. en
dc.description.abstract Liikuntamotivaation puute on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Liikuntapelit (exergames), joiden pelaaminen vaatii fyysistä rasitusta, voidaan suunnitella lievittämään tätä ongelmaa. Liikuntapelit voivat tarjota liikuntamuotoja, jotka täyttävät liikuntamotivaation kannalta tärkeitä psykologisia tarpeita. On tutkittu, että koetun pätevyyden tunnetta voidaan tukea tarjoamalla ihmisille yliluonnollisia liikkumiskykyjä liikkeen voimistamisen kautta. Pätevyyden tunne on tärkeä psykologinen perustarve ja oleellinen sisäisen motivaation osa. Tämä diplomityö esittelee kolme sekoitetun todellisuuden trampoliinipeliä ValoJump trampoliinipelialustalle. Pelit voimistavat liikettä sekä oikeassa maailmassa, että pelimaailmassa; trampoliini liioittelee liikettä oikeassa maailmassa samanaikaisesti kun peli liioittelee liikettä keinotekoisesti pelimaailmassa. Kaksi peleistä on suunniteltu ja toteutettu iteratiivisen suunnitteluprosessin kautta Valo Motion Oy:ssä ja yksi pohjautuu Aalto Yliopiston aikaisempiin tutkimuksiin. Diplomityö kuvaa ongelmat, joita pelien suunnittelussa kohdattiin, kuinka ongelmat ratkaistiin ja kuinka luotiin pelejä, jotka toimivat kaupallisissa sisäaktiviteettipuistoissa. Yksi peleistä on maailman ensimmäinen sekoitetun todellisuuden trampoliinimoninpeli. Kyseisen pelin osalta diplomityö sisältää myös käyttäjätutkimuksen sisäaktiviteettipuistossa. Peli sai korkeat pisteet liikunnan iloa mittaavassa PACES-kyselyssä sekä pelikokemusta mittaavassa UPEQ-kyselyssä. Tutkimus demonstroi liikettä voimistavien liikkunnallisten pelien potentiaalia tyydyttää ihmisen sisäiselle motivaatiolle oleellisia tarpeita. fi
dc.format.extent 43 + 0
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Movement Empowerment in Mixed-Reality Trampoline Games en
dc.title Liikeen voimistus sekoitetun todellisuuden trampoliinipeleissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword movement empowerment en
dc.subject.keyword mixed-reality en
dc.subject.keyword exergame en
dc.subject.keyword trampoline en
dc.subject.keyword Game en
dc.subject.keyword ValoJump en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234032
dc.programme.major Media fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Perttu
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse