Learning Centre

Using Boolean network extraction of trained neural networks to reverse-engineer gene-regulatory networks from time-series data

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Inoue, Katsumi
dc.contributor.author Rintala, Teemu
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:04:52Z
dc.date.available 2019-06-23T15:04:52Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38941
dc.description.abstract Boolean networks have a long history as a simple model of biological activity such as gene expression in gene regulatory networks. Learning Boolean networks is equivalent to learning binary classifiers for each variable in the network, given that we can find a logic-based representation for the classifiers. Artificial neural networks (ANNs) are very powerful classifiers and can be structurally similar to logical formulae. However, trained ANNs are very opaque in the sense that explaining the precise conditions which determine the output class is a very hard problem. Brute-force generating all possible inputs and the corresponding outputs from a classifier in the form of a truth-table can be used as a method for finding equivalent logical rules. The exponential memory and time requirements render this infeasible except for very small Boolean networks. The main proposition of this work is using a heuristic based on partial derivatives to limit the truth-table size by identifying the most relevant subset of variables and disregarding others. A simple rule extraction algorithm was implemented and evaluated on trained neural networks in experiments using synthetic benchmarks which show its robustness to noise as well as its ability to generalize effectively. en
dc.description.abstract Boolean verkkoja käytetään muun muassa geeniverkkojen mallintamiseen. Niiden oppiminen esimerkeistä on ongelmana yhdenvertainen yksittäisten geenien aktiivisuuden luokittelun kanssa. Neuroverkot ovat yksi parhaimmista koneoppimismenetelmistä luokittelua varten. Eteenpäin kytkettyjen neuroverkkojen rakenne myös muistuttaa hieman logiikkapiirejä. Käytännössä erilaisten olosuhteiden vaikutukset ulostuloon ovat kuitenkin epäselviä ja niiden määrittäminen on erittäin vaikea ongelma. Binäärisen lähtöavaruuden kartoittaminen kokonaisuudessaan totuustauluiksi on mahdollista, mutta vaatii eksponentiaalisesti tilaa ja aikaa verkon kokoon suhteutettuna. Totuustaulujen rajoittaminen olennaisten muuttujien osajoukkoihin käyttämällä herkkyysanalyysiin perustuvaa heuristiikkaa mahdollistaa tehokkaan ja tarkan logiikkaekstraktioalgoritmin neuroverkoista. Menetelmän toimivuutta arvioitiin synteettisellä datalla ja tuloksien perusteella vaikutta siltä että opittu neuroverkko suodattaa melua datassa hyvin ja siitä ekstraktoitu logiikka yleistää opitun mallin tehokkaasti. fi
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Using Boolean network extraction of trained neural networks to reverse-engineer gene-regulatory networks from time-series data en
dc.title Neuroverkkojen logiikkaekstraktio ja sen käyttö geeniverkkojen mallintamisessa aikasarjadasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword deep learning en
dc.subject.keyword gene regulatory network en
dc.subject.keyword Boolean network en
dc.subject.keyword rule extraction en
dc.subject.keyword neural network en
dc.subject.keyword systems biology en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234007
dc.programme.major Bioinformatics fi
dc.programme.mcode SCI3058 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lähdesmäki, Harri
dc.programme Master’s Programme in Life Science Technologies fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics