Essays on Informal Practices, Foreign Direct Investment and Economic Development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ledyaeva, Svetlana, Asst. Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.advisor Gillanders, Robert, Asst. Prof., Dublin City University Business School, Ireland
dc.contributor.advisor Nilsson-Hakkala, Katariina, Research Institute of the Finnish Economy, Finland
dc.contributor.author Parviainen, Sinikka
dc.date.accessioned 2019-06-11T09:01:16Z
dc.date.available 2019-06-11T09:01:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8601-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8600-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38485
dc.description.abstract This doctoral dissertation is a collection of three essays that study the relationship of informal practices with economic development using both micro- and macro-level approaches. The first essay is solely authored, and the latter two are collaborations. In the first essay, I study the use of non-monetary exchange between firms in Russia with a unique survey data set from the 2000s. The essay analyses whether the use of barter is based on strategic motives such as profit-seeking or dictated by circumstances and pure survival in a hostile business environment using a new econometric approach to the subject. The results indicate that on average, a larger size, private ownership, increased indebtedness and a decreased profit margin for firms in regions with a higher risk of crime are associated with the use of barter and offsets. However, increase in the use of barter is not related to regionalcrime risk but only to firm level indicators. Furthermore, larger firms and those that date prior to the demise of the Soviet Union or the 1990s are more likely to use barter and appear to mitigate falling profitability by utilising barter and offsets while these firms are not loss-making on average; implying that non-monetary exchange is used forstrategic purposes. In the second essay, we study the differences between perception and experience based indicators of corruption and their implied effects on attracting foreign direct investment into a given country. In our analysis, we show that while perceptions of corruption are significantly associated with the amount of foreign direct investment (FDI) that a country attracts, the actual experience on the ground is not significantly linked to attraction of FDI. We also find some evidence that greenfield investment is significantly associated with the experience of corruption while mergers and acquisitions are driven by perceptions. The third essay studies the relationship between corruption and the shadow economy at the sub-national level with firm-level data.  In the essay, we ask whether sub-national regions in which more firms say that corruption is a problem for their operations also have more firms claiming that the practices of informal sector competitors are a problem for their operations. Our finding that regions with a high share of firms holding the perception that corruption is a problem tend to have a high share of firms with the view that the shadow economy is q problem, and vice versa, is in line with the existing cross-country literature. Africa seems to be different, however, in that neither of these findings holds when we restrict our sample to sub-Saharan African countries. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka tarkastelevat epävirallisia käytäntöjä taloudessa käyttäen sekä makro-että mikrotason empiirisiä metodeja. Väitöskirjan ensimmäinen essee on kirjoitettu yksin ja kaksi muuta ovat yhteistyön tuloksia. Ensimmäinen essee tutkii vaihtokauppaa (rahatonta vaihtoa) yrityksissä Venäjällä vuosina 2004-2011 ainutlaatuisen kyselytutkimusdatan ja uuden ekonometrisen tutkimusmetodin avulla. Tutkimuksessa kysytään, mikä ajaa yrityksiä käyttämään vaihtokauppaa ja muita rahattomia velkajärjestelyjä: strateginen voitontavoittelu vai selviytyminen vaikeassa toimintaympäristössä. Tutkimustulosten mukaan, keskimäärin hieman suurempi yrityksen koko, yksityisomistus, kasvanut velkataakka ja heikompi voittomarginaali yrityksissä, jotka toimivat alueilla missä on suurempi rikollisuuden riski, käyttävät todennäköisemmin vaihtokauppaa liiketoiminnassaan. Lisääntynyt vaihtokaupan käyttö liittyy kuitenkin vain yrityskohtaisiin indikaattoreihin eikä ympäristötekijöillä ole vaikutusta. Kuitenkin suuremmat yritykset, jotka on perustettu jo ennen Neuvostoliiton hajoamista tai ennen 1998 ruplakriisiä todennäköisemmin käyttävät vaihtokauppaa strategisesti kasvattaakseen voittomarginaaliaan, vaikka nämä yritykset ovat keskimäärin vähemmän velkaantuneita ja omaavat suuremman voittomarginaalin kuin uudemmat ja pienemmät yritykset aineistossa. Toinen essee tutkii asiantuntijoiden arvoihin perustuvien ja kokemusperäisten korruptioindikaattoreiden eroa suhteessa maiden investointihoukuttelevuuteen. Tutkimus osoittaa, että asiantuntijoiden arvioihin perustuvat indikaattorit korreloivat tilastollisesti merkitsevästi tietyn maan suorien ulkomaisten investointien virran kanssa, mutta kokemusperäiset indikaattorit taas eivät. Samalla kokemusperäiset indikaattorit taas näiden tulosten mukaan näyttävät vaikuttavan täysin uusiin ulkomaisiin investointeihin (green field investments), mutta asiantuntijoiden arvioihin perustuvat arviot korruptiosta taas korreloivat yritysostoina tai yhdistymisinä (mergers & acquisitions) tapahtuvien investointien kanssa. Kolmas essee käsittelee korruption ja harmaan talouden suhdetta kansallista tasoa alemmalla aluetasolla yritysaineiston avulla. Maiden sisällä näiden ilmiöiden esiintyvyys voi vaihdella merkittävästi ja tämä tutkimus käyttää siten rikkaampaa aineistoa myös ei-kansalliselta tasolta. Tämän tutkimuksen pääasiallisena tuloksena on, että yritykset, jotka kokevat harmaan talouden ilmiöt ongelmaksi, kärsivät myös todennäköisemmin korruptiosta, mikä tukee suurta osaa aikaisemmasta kansallisen tason tutkimuksesta. Poikkeuksena tähän on kuitenkin Saharan eteläpuolinen Afrikka, johon nämä tulokset eivät päde. fi
dc.format.extent 26 + app. 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 113/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Barter and Offsets in Russia in the 2000s: A Strategic Choice? Unpublished manuscript, 2019.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Experts’ Perceptions Versus Firms’ Experiences of Corruption and Foreign Direct Investment. The Manchester School, 86: 195-218. March 2018. DOI:10.1111/manc.12199
dc.relation.haspart [Publication 3]: Corruption and the Shadow Economy at the Regional Level. The Review of Development Economics. DOI: 10.1111/rode.12517
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays on Informal Practices, Foreign Direct Investment and Economic Development en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword informal practices en
dc.subject.keyword corruption en
dc.subject.keyword shadow economy en
dc.subject.keyword foreign direct investment en
dc.subject.keyword non-monetary exchange en
dc.subject.keyword Russia en
dc.subject.keyword epäviralliset käytännöt taloudessa fi
dc.subject.keyword korruptio fi
dc.subject.keyword harmaa talous fi
dc.subject.keyword suorat ulkomaiset investoinnit fi
dc.subject.keyword vaihtokauppa fi
dc.subject.keyword Venäjä fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8601-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Haaparanta, Pertti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.opn Volchkova, Natalia, Asst. Prof., New Economic School, Russia
dc.rev Pirttilä, Jukka, Prof., University of Helsinki, Finland
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-09-28_1417
local.aalto.formfolder 2019_06_10_klo_14_41
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse