Learning Centre

Kallio-liike edistämässä kaupunkikulttuuria ja aktivoimassa kaupunkitilaa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lindgren, Tommy
dc.contributor.author Seppälä, Salla
dc.date.accessioned 2019-06-09T17:03:56Z
dc.date.available 2019-06-09T17:03:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38482
dc.description.abstract Kandidaatintyössä tutkittiin Kallio-liikkeen harjoittaman kaupunkiaktivismin ja kaupunkikulttuurin vaikutusta kaupunkitilaan Kallion kaupunginosassa, Helsingissä. Työ oli tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli etsiä vastauksia siihen, miten Kallio-liike aktivoi kaupunkitilaa ja kuinka se toimii paikallisesti ympäristön ja kaupunkikulttuurin kehittäjänä. Osana tutkimustyötä haastateltiin sekä kaupunkiaktiiveja että Kallion asukkaita ja kaupunginosassa vierailleita. Näin oli mahdollista arvottaa liikkeen toimintaa kaupunkitilan aktiivisuuden ja kaupunkikulttuurin edistäjänä. Tutkimusprosessi ajoittui tammikuusta 2018 toukokuuhun 2019. Lisäksi työssä esitellään julkisen tilan laatuun, aktiivisuuteen ja kaupunkikulttuurin ilmentymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kallio-liike edustaa neljättä sektoria ja kaupunkikulttuuria – ilmiöitä, jotka ovat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisessa murroksessa. Liikkeen tekijät, samankaltaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet jakavat aktiivit, edistävät Kallion ympäristön sosiaalista ja fyysistä laatua. He kyseenalaistavat toiminnallaan kaupunkitilan perinteistä käyttöä, edistävät vuoropuhelua Helsingin kaupungin ja asukkaiden välillä sekä ottavat kantaa ympäristön ja sosiaalisen ilmapiirin laatuun. Kalliossa katukuvan aktiivisuus on aistein havaittavissa, kun maantieteellisesti pienelle alueelle keskittyy suuri määrä kulttuuria ja ihmisiä. Kyselyistä ja haastatteluista ilmeni Kallio-liikkeen vaikuttavan tapaan, jolla julkista tilaa käytetään. Kallio Block Partyn, Kallio-liikkeen ja muun kaupunkiaktiivisen toiminnan uskottiin vaikuttavan katukuvaan vähintään tapahtuman tai aktiviteetin ajan. Vastaajien oli vaikea arvioida yksittäisten tapahtumien kohdalla, seuraako niistä pidempiaikaista vaikutusta yhteisöllisyyteen tai katukuvaan. Tekijöiden toiminta vaikutti kalliolaisten, kaupunginosassa vierailleiden ja aktivistien tapaan suhtautua ympäristöön. Vastaajat uskoivat aktiivisuuden ja kulttuurin yhteisvaikutuksen herättävän kaupunginosan eloon sekä edistävän sivuilmiönä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä alueella. Vastausten mukaan Kallio-liikkeen toiminta rikastutti Helsingin kulttuurikirjoa. Kallio Block Party tunnettiin myös muualla Suomessa ja yhdistettiin yhdeksi kalliolaisen aktivismin ja kulttuurin kulminoitumaksi. fi
dc.format.extent 54+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kallio-liike edistämässä kaupunkikulttuuria ja aktivoimassa kaupunkitilaa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Kallio fi
dc.subject.keyword Kallio-liike fi
dc.subject.keyword Kallio Block Party fi
dc.subject.keyword kaupunkiaktivismi fi
dc.subject.keyword kaupunkikulttuuri fi
dc.subject.keyword kaupunkiliike fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906093555
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics