Learning Centre

Liikegrafiikan suunnittelu uudessa mediaympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hietaniemi, Antti
dc.contributor.author Järvinen, Oona
dc.date.accessioned 2019-06-09T17:03:14Z
dc.date.available 2019-06-09T17:03:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38476
dc.description.abstract Internet sekä digitaalinen teknologia ovat muuttaneet ihmisten tapaa käyttää mediaa. Esimerkiksi sosiaalinen media ja uudet, erilaiset esitystekniikat ovat vaikuttaneet siihen, miten ja mitä mediasisältöjä seurataan. Erityisesti videomuotoisia esityksiä tukevien alustojen määrä on yleistynyt. Visuaalisen viestinnän tulee sopeutua muuttuviin ympäristöihin ja tarpeisiin, mikä voi edellyttää sisältöjen luojalta uusien toimintapojen omaksumista. Opinnäytetyössäni tutkin liikegrafiikan suunnittelua. Liikegrafiikka valikoitui aiheekseni, sillä havaintojeni perusteella aiheesta löytyy hämmästyttävän vähän aineistoa suhteessa siihen, mikä merkitys liikkeen ymmärtämisellä vaikuttaisi olevan nykypäivän visuaalisen viestinnän suunnittelulle. Erityisesti liikegrafiikkaan liittyvän suomenkielisen kirjallisuuden määrä on varsin vähäinen. Uskon siis, että tuoreelle tutkimukselle aiheesta olisi paikkansa. Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta sekä taiteellisesta produktiosta. Kirjallisessa osuudessa perehdyn siihen, miksi on syytä uskoa, että ajan ymmärtäminen visuaalisen suunnittelun elementtinä on yhä olennaisempi osa suunnittelijan työtä. Lisäksi tutkin, mikä on ajassa ja tilassa tapahtuvien esitysten suunnittelijan rooli, ja mitä on otettava huomioon, kun liikegrafiikkaesitystä kehitellään. Syvennyn aiheeseen toteuttamalla kolmen liikegrafiikkaesityksen sarjan. Tämän suunnitteluprosessin avulla tarkastelen, millaiset tekijät vaikuttavat lopputulokseen, kun luodaan liikegrafiikkaesitystä visuaalisen viestinnän välineeksi. Painotun työssäni tutkimaan aihetta erityisesti digitaalisten medioiden kautta. Tutkimukseni perusteella liikegrafiikan suunnittelijan täytyy ymmärtää työnsä merkitys visuaalista ulkoasua laajempana kokonaisuutena. Suunnittelijan tulee olla tietoinen visuaalisen tarinankerronnan keinoista sekä eri medioiden ominaispiirteistä. Liikegrafiikka on viestinnän väline, jonka avulla välitetään kertomuksia ja luodaan kokemuksia. fi
dc.description.abstract The inception of digital technology and the internet have changed the way people use media. What is getting followed by the public is now dictated by new presentation techniques and social media. Especially platforms that are suitable for video have gained more popularity over the years. These things are also changing how media is being consumed as a whole. Visual communication has to adapt to ever-changing environments and needs which may result in a demand for new modes of operation from creators of content. My thesis is about motion graphic design. I chose motion graphics as my subject because I've noticed that there doesn't seem to be enough academic material centered around the topic – at least not enough to meet the demand that the visual communication field of today appears to have for understanding motion. It is hard to find any literature on motion graphics particularly in Finnish, so I have reason to believe that a new study on the subject would be warmly welcomed. The thesis consists of a written portion and an artistic production. In the theoretical part of the thesis I argue that time as an element has become a more essential issue for design work than ever before, as well as the skill to utilize it. In addition to this, I also examine the role of a motion graphic designer and study what kinds of factors must be taken into account when designing a piece that occurs in time and space. To take the topic even further I have produced a series of three motion graphic creations. By analyzing the factors that go into the planning of my own work as a designer I try to get to the core of what goes into a motion graphics production as a tool for visual communication. The study focuses on digital media. Based on the observations made in the thesis one could conclude that it's more important for a motion graphic designer to focus on the meaning of their work as a whole instead of merely the layout. The designer has to be aware of the means of visual storytelling and the requirements dictated by different forms of modern digital media. Motion graphics is an instrument that can be used to convey narratives and create experiences. en
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title Liikegrafiikan suunnittelu uudessa mediaympäristössä fi
dc.title Motion graphic design in a new media environment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword liikegrafiikka fi
dc.subject.keyword media fi
dc.subject.keyword visuaalinen viestintä fi
dc.subject.keyword graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword animaatio fi
dc.subject.keyword motion graphics fi
dc.subject.keyword visual communication fi
dc.subject.keyword graphic design fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906093549
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Leinonen, Teemu
dc.programme New Media Design and Production en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Järvinen
local.aalto.barcode 1210015817


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics