Effect of dividends on information asymmetry and announcement-day returns: evidence from UK

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sjögren, Ilpo
dc.date.accessioned 2012-07-02T10:20:46Z
dc.date.available 2012-07-02T10:20:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3833
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tarkoitus oli selvittää, olivatko julkisten osakeantien ilmoituspäivän tuotot negatiivisia Isossa-Britanniassa. Lisäksi tutkin, mikäli osinkojen maksulla oli yhteys asymmetrisen informaation määrään osakeanneissa, kuten teorian mukaan pitäisi olla. Lopuksi selvitin olivatko osinkoja maksavat yhtiöt parempia sijoituskohteita osakeanneissa kuin ei-maksavat yhtiöt, ja että voisiko tämä johtua pienemmästä määrästä asymmetrista informaatiota. AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuksen aineisto koostuu 123 osakeantiyrityksestä, jotka maksoivat osinkoja ja 122 osakeantiyrityksestä jotka eivät maksaneet osinkoja aikavälillä tammikuu 1997-tammikuu 2007. Käytin Thomson Financial SDC databasea kerätäkseni julkiset osakeannit noilta vuosilta ja Thomson Financial Datastreamia kootakseni tuotot ja tunnusluvut osakeantiyrityksistä. Laskin kumulatiiviset epänormaalit tuotot osakeantiyrityksille, ja saadakseni selville markkinoiden reaktion, vertasin niitä markkinatuottoihin käyttäen FTSE 100 indeksiä referenssi-indeksinä. TULOKSET En löytänyt selkeitä todisteita siitä, että julkisten osakeantien ilmoituspäivän tuotot olisivat olleet negatiivisia. Lisäksi, en löytänyt tukea näkemykselle, että yritykset olisivat hyötyneet maksaessaan osinkoja asymmetrisen informaation määrällä mitattuna. Lopuksi, en löytänyt merkitsevää todistusaineistoa siitä, että osinkoja maksavat yritykset olisivat olleet parempia sijoituskohteita osakeantien ilmoituspäivänä. Kuitenkin, jos otosta muokattiin poistamalla siitä huonoimmat ja parhaimmat yritykset, muuttuivat tulokset enemmän, joskaan ei merkittävästi, hypoteesien mukaisiksi. en
dc.format.extent 64
dc.language.iso en en
dc.title Effect of dividends on information asymmetry and announcement-day returns: evidence from UK en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Finance en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword Osakeannit
dc.subject.keyword ilmoituspäivän tuotot
dc.subject.keyword kumulatiivinen epänormaali tuotto
dc.subject.keyword asymmetrinen informaatio
dc.subject.keyword viestintäteoria
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163213
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finance en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon osingot
dc.subject.helecon dividends
dc.subject.helecon informaatio
dc.subject.helecon information
dc.ethesisid 12877
dc.date.dateaccepted 2012-06-14
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account