Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hämeenniemi, Mikko
dc.date.accessioned 2012-07-02T10:20:39Z
dc.date.available 2012-07-02T10:20:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3813
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä tarkoittaa, että yhtiö ei julkaise erillistä vastuullisuusraporttia, vaan integroi vastuullisuuden vuosikertomukseensa. Tutkimuksessa selvitetään, miten vastuullisuuden diskurssi välitetään lukijalle ja millaisia retorisia keinoja kertomuksessa käytetään, mukaan luettuina visualisoinnit. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen aineistona toimii Metso Oyj:n vuoden 2010 vuosikertomus, joka on ensimmäinen yhtiön tuottama yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuusraportti. Vuosikertomusta analysoidaan työkalulla, joka on yhdistelmä kolmesta eri menetelmästä. Fein (2004) menetelmällä tutkitaan vuosikertomuksen sisältöä ilmaisu- ja sisältötasoilla sekä näiden tasojen integraatiota. Basun ja Palazzon (2008) vastuullisuuden tutkimiseen luotua menetelmää hyödynnetään vastuullisuuden tason analysointiin. Kurosen ym. (2005) tutkimuksessaan käyttämästä menetelmästä hyödynnetään kriittistä diskurssianalyysia (Fairclough, 2003) ja osittain systeemis-funktionaalista kielioppia (Halliday, 1978) tekstin ja diskurssin analyysiin. Lisäksi vuosikertomuksen sisältöä vertaillaan vastuullisuusraportoinnin ja integroidun vuosikertomuksen parhaisiin käytäntöihin, strategisen vastuullisuuden arviointityökaluihin ja Metson omiin vuosikertomuksen tavoitteisiin. Tulokset Vastuullisuus näkyy Metson vuosikertomuksessa vahvasti lähes kaikkialla eikä sille ole esimerkiksi omaa osiotaan kertomuksessa. Vastuullisuus on integroitu pääasiassa muuhun vuosikertomuksen sisältöön, mutta myös puutteita on havaittavissa. Vuosikertomuksen perusteella vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa, joskaan ei täysin olennainen osa sitä. fi
dc.format.extent 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword vuosikertomus
dc.subject.keyword sijoittajaviestintä
dc.subject.keyword vastuullisuus
dc.subject.keyword integroitu vuosikertomus
dc.subject.keyword integroitu raportointi
dc.subject.keyword diskurssi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163193
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon talouselämä
dc.subject.helecon economic life
dc.subject.helecon koneteollisuus
dc.subject.helecon engineering industry
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon vuosikertomukset
dc.subject.helecon annual reports
dc.ethesisid 12857
dc.date.dateaccepted 2012-06-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account