Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viitala, Tuomo
dc.contributor.author Vahtera, Eveliina
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:49:18Z
dc.date.available 2012-07-02T08:49:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3797
dc.description.abstract Matalalla meluesteellä tarkoitetaan lähellä raidetta sijaitsevaa meluestettä, jonka korkeus kiskon selästä on 85 cm. Este vaimentaa erityisesti pyörän ja kiskon kohtaamisesta syntyvää melua. Matalat meluesteet eroavat sijainnin ja maisemavaikutusten osalta yleensä käytetyistä meluaidoista. Suomessa matalia meluesteitä on toistaiseksi rakennettu vain testauskäyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin pohjoismaiseen raidemelun laskentamalliin perustuvalla melunlaskentaohjelmalla voidaan arvioida matalan meluesteen vaimennuskykyä. Tutkimus suoritettiin mittaamalla meluesteen vaimennuskyky maastossa ja sen jälkeen sama melueste mallinnettiin Datakustik CadnaA-melunlaskentaohjelmalla. Laskentaohjelman soveltuvuutta arvioitiin vertaamalla laskentaohjelman antamia tuloksia kenttämittauksissa saatuihin tuloksiin. Kenttämittausten perusteella matala melueste oli toimiva meluntorjuntaratkaisu, koska se alensi melutasoja standardin SFS-EN ISO 3095 mukaisissa tarkastelupisteissä noin 5,5 - 12 dB. Kun kenttämittausten tuloksia verrattiin laskentaohjelman tuloksiin, huomattiin melunlaskentaohjelmalla saatujen vaimennuksen arvojen olleen vain 3-5,5 dB. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pohjoismaiseen raidemelun laskentamalliin perustuva laskentaohjelma ei sovellu sellaisenaan matalan meluesteen vaimennuskyvyn arviointiin, koska matala este sijaitsee lähempänä raidetta kuin tavallisesti käytetty meluaita. Luotettavimmin matalan meluesteen vaimennuskyky voidaan selvittää kenttämittauksilla. fi
dc.description.abstract A low-height noise barrier can be used as noise mitigation measure for railway traffic. A low-height noise barrier is located near the rail and its height from the top of the rail is 85 cm. The barrier attenuates especially the rolling noise radiated by the connection between the wheels and the rail. Low-height noise barriers differ in placement and landscape impacts from generally used sound walls. In Finland, low-height noise barriers have only been built for test use so far. The aim of this study was to find out if the attenuation of noise by the low-height noise barriers can be evaluated by noise modeling software that is based on the Nordic prediction methodology for railway noise. The study was conducted by measuring the noise attenuation in a field experiments and by modeling the installed low-height barrier with Datakustik CadnaA noise modeling software. The applicability of the software was evaluated by comparing the results obtained from the software to those obtained from the field measurements. The field measurements demonstrated that a low-height noise barrier reduced the noise levels about 5,5 to 12 dB in measurement points according to the standard SFS-EN ISO 3095. However, the noise modeling software predicted only 3 to 5,5 dB noise reduction. Based on this study, the modeling software with Nordic prediction methodology for the railway noise cannot be applied for the evaluation of the low-height noise barriers' attenuation. The reason is that the low-height barrier is located closer to the rail than a typical acoustic barrier, for which the software has been developed. More reliable results for the attenuation of noise by the low-height noise barriers can be obtained via field measurements. en
dc.format.extent 95 + [28]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena fi
dc.title Attenuation of rail noise as a product requirement for low-height noise barriers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword raideliikennemelu fi
dc.subject.keyword matala melueste fi
dc.subject.keyword meluntorjunta fi
dc.subject.keyword railway noise en
dc.subject.keyword low-height noise barrier en
dc.subject.keyword noise abatement en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022763
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-10
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account