Learning Centre

Käyttöliittymäsuunnittelu VR-sovelluksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Miettinen, Eero
dc.contributor.author Nurmi, Tuomas
dc.date.accessioned 2019-05-12T17:04:50Z
dc.date.available 2019-05-12T17:04:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37978
dc.description.abstract Tässä opinnäytteessä tutkin interaktiota ja käytettävyyttä virtuaalitodellisuudessa (VR). Käyn läpi eri metodeja ja pohdin niiden piirteitä, kuten intuitiivisuutta, käyttäjäystävällisyyttä, omaksutta-vuutta sekä kokonaisuudessaan hyötyjä ja haittoja. Vertaan keinoja ja välineitä myös toisiinsa ja analysoin niiden toimivuutta eri käyttötarkoituksissa ja sovelluksissa. Sovellan myös olemassa olevia UI/UX-kehityksen työkaluja ja ajattelutapoja, sekä niiden toimivuutta VR-ympäristöissä. Käyn läpi myös omakohtaista työtäni virtuaalitodellisuuden parissa, sekä akateemiselta taustaltani, että ammattilaisena. Reflektoin omaa ajatteluani ja kerron havainnoistani eri projekteista, joita olen toteuttanut. Pohjaan väitteeni, sekä havaintoni, työhöni VR käyttöliittymäsuunnittelun ammattilaisena, sekä opintoihini Muotoilun pääaineessa. Annan myös reflektion toisessa osassa ratkaisuja esittelemiini havaintoihin ja ongelmiin. Pohjaan ratkaisut löytämiini keinoihin tai kokemuksiin eri tilanteista, ja niistä seuranneeseen reflektioon ja kritiikkiin. Käytän perusteluina myös muiden alan ammattilaisten tutkimuksia aiheesta. Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on esitellä sekä omaa osaamistani, mutta sen lisäksi tuoda perustavanlaatuiset tiedot aihepiiristä yhteen pakettiin muotoiltuna siten, että jokainen aihepiiristä tuntematonkin ymmärtäisi tämän monitasoisen kentän. Tavoitteenani on myös jakaa tietotaitoani ja löytämiäni toimintatapoja, sekä konventioita, myös alasta harjaantuneempien saataville. fi
dc.format.extent 42
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Käyttöliittymäsuunnittelu VR-sovelluksissa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword virtuaalitodellisuus fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword vr fi
dc.subject.keyword ar fi
dc.subject.keyword xr fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905123080
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme Muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics