Kutistuvasta kestäväksi - Keuruun keskustan elävöittäminen rakennussuunnittelun avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.contributor.author Leppänen, Susanna
dc.date.accessioned 2019-05-12T17:01:39Z
dc.date.available 2019-05-12T17:01:39Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37966
dc.description.abstract Kehittyneiden maiden ikäjakauman muutos ja yhä suurempien kaupunkien vetovoimaisuus ovat osaksi aiheuttaneet taajamien ja pienten kaupunkien kuihtumista väestöllisesti ja fyysisesti. Myös Suomen maaseudun taajamien tyhjeneminen kaupungistumisen myötä on ongelma. Tämä diplomityö paneutuu pienten kutistuvien taajamien elävöittämiseen ja tutkii suunnittelun keinoin käyttökelpoisia ratkaisuja rakennussuunnittelun näkökulmasta erityisesti Keuruun liikekeskustan tapauksessa. Diplomityö on osa Soteran Elinvoimainen taajama -hanketta, joka pyrkii tukemaan väestöltään vähenevien kaupunkien ja kuntien kestävää palvelurakennetta. Keuruu on yksi viidestä projektiin osallistuvasta kunnasta. Diplomityö jakautuu karkeasti kolmeen osaan. Työn tutkimusosassa paneudutaan yleisesti kuihtuvien taajamien elävöittämiseen ja erilaisten toteutettujen projektien ratkaisuihin. Kaupunkisuunnittelutasolla työ tarjoaa Keuruun kunnalle konseptitasoisen suunnitelman liikekeskustan kehittämiseksi lähtötilanteen analyysin jälkeen. Lopuksi, rakennussuunnitteluosassa esitetään uusi muuntojoustava ja kestävä massiivipuinen rakennustyyppi, jota sovelletaan Keuruun liikekeskustan tarkasteltavalle tonttialueelle. Tärkeimpiä aiheita sekä tutkimuksessa että suunnitteluosassa ovat elävöittämisen lisäksi palvelurakenne ja ikäystävällinen kaupunki. fi
dc.description.abstract The change in the age distribution of the First World and the attraction of the bigger cities have caused physical and demographic shrinkage in smaller towns. Shrinkage in towns is also a problem in the rural areas in Finland due to increasing urbanisation. The subject of this master’s thesis is to look into the solutions of urban regeneration of smaller shrinking cities. In addition, the goal is to study usable solutions for the urban regeneration problems with the methods of building design, especially in the case of Keuruu. This master’s thesis is a part of Sotera’s Elinvoimainen taajama -project (urban regeneration project for the shrinking towns in Finland) which is aiming to support a sustainable service structure of cities with decreasing population. The city of Keuruu is one of the five cities in the project. The master’s thesis part of the project is divided in three sections. The research section consists of the theories behind the urban regeneration of the shrinking cities as well as the solutions of the already implemented projects. After the analysis of the current situation in Keuruu, The urban design section offers a concept of improving the central city for the city of Keuruu. Finally, the building design section proposes a new sustainable and adaptive timber building module which is adapted to the case study site. The key factors for both the research and design part are service structure and age friendly city, in addition to urban regeneration. en
dc.format.extent 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kutistuvasta kestäväksi - Keuruun keskustan elävöittäminen rakennussuunnittelun avulla fi
dc.title Urban regeneration plan with building design for the central Keuruu en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword elävöittäminen fi
dc.subject.keyword kutistuvat kaupungit fi
dc.subject.keyword palveluasuminen fi
dc.subject.keyword ikääntyminen fi
dc.subject.keyword hybridirakennus fi
dc.subject.keyword massiivipuurakentaminen fi
dc.subject.keyword hirsi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905123068
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme Rakennussuunnittelu fi
dc.programme Building Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account