Learning Centre

Koti maasta: Maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaisessa asuinrakentamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Järnefelt, Kasper
dc.contributor.author Peuraharju, Linda
dc.date.accessioned 2019-05-12T17:01:11Z
dc.date.available 2019-05-12T17:01:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37963
dc.description.abstract Diplomityö tutkii maa-ainesrakentamista eli maaperästä saatavien polttamattomien raaka-aineiden käyttämistä rakennusmateriaalina, ekologisesti kestävänä vaihtoehtona nykypäivän yleisimmille rakennusmenetelmille. Työn lähtökohtana on lisääntynyt keskustelu rakennusmateriaalien alkuperästä, terveellisyydestä ja päästöistä. Kestävän rakentamisen pääpaino on kuitenkin toistaiseksi ollut rakennusten energiatehokkuudessa. Energiatehokkuutta tavoitellaan puolestaan usein rakennusten terveellisyyden, pitkäikäisyyden ja kierrätettävyyden kustannuksella. Sen vuoksi tässä työssä tarkastellaan maa-ainesrakentamista kokonaisvaltaisesti kestävän rakentamisen näkökulmasta, jolloin rakennuksen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen ohella huomioidaan myös resurssitehokkuus, terveellisyys, vähäpäästöisyys ja pitkäikäisyys. Työn tavoitteena on esittää maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet modernissa kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa. Työ jakautuu kahteen osaan: Kirjallisuuskatsaukseen ja suunnittelutyöhön. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ensin maa-ainesrakentamisen perusteisiin, taustaan ja nykytilaan sekä pohditaan maa-ainesrakentamisen roolia, mahdollisuuksista ja haasteista nykyrakentamisessa. Tämän jälkeen tarkastellaan maa-aineksen ominaisuuksia ekologisesti kestävänä rakennusmateriaalina materiaalin kiertokulun, kestävyyden, terveellisyyden, alkuperän, kierrätettävyyden, päästöjen sekä energiankulutuksen kautta. Seuraavaksi työn kirjallisessa osassa perehdytään tarkemmin massiivisavirakentamiseen, joka on yksi maa-ainesrakentamisen tekniikoista. Referenssikohdeanalyysiin ja kirjallisuuteen pohjalta käydään läpi massiivisavirakentamisen prosessia, rakenteita ja sen asettamia lähtökohtia suunnittelulle. Lisäksi esitellään massiivisavirakenteen rakenteellisia, rakennusfysikaalisia jaarkkitehtonisia ominaisuuksia, joiden pohjalta koostetaan massiivisavirakentamisen suunnitteluperiaatteet. Toisessa osassa esiteltävän suunnittelutyön tavoitteena on esittää ekologisesti kestävä, terveellinen ja arkkitehtuuriltaan laadukas massiivisavirakenteinen asuinrakennus. Suunniteltu rakennus antaa esimerkin, modernista, Suomen olosuhteisiin soveltuvasta ja ennen kaikkea kestävän kehityksen mukaisesta massiivisavirakennuksesta. fi
dc.description.abstract This thesis examines earthen construction that is the use of unfired soils as a building material as a more sustainable alternative to present conventional construction methods. The thesis finds its starting point in the increased interest towards healthier and cleaner building materials and their origin. The focus of sustainable building has so far been on the energy efficiency of buildings. The pursuit for more energy efficient structures, however, is nowadays often carried out at the expense of the safety, longevity and recyclability of buildings. Therefore, this thesis studies earthen construction through a holistic approach of sustainable building. From this perspective sustainable building is not only about energy efficiency and low carbon footprints, but also resource efficiency, healthiness, safe structures, durability and low emissions. The aim of this thesis is thus to present the possibilities of earth construction as a modern and sustainable way of building. The thesis consists of two parts, a literature review and a design proposal. The literature review first presents the basics of earth as a building material and examines the past, present and future state of earth building. The role, potential as well as challenges of modern earth construction are also discussed. After this, the features that make earth an ecological building material are examined. These include material circulation, durability, energy consumption, material emissions, recyclability and pollutants. In conclusion of the literature review, an earth construction technique, rammed earth, is examined more closely. Based on case study analysis and existing literature, rammed earth structures and the building process of the method are examined. Moreover, the structural, physical and architectural properties of rammed earth are studied. Finally, the design principles for a rammed earth building are outlined based on the study of aforementioned properties. The aim of the design project presented in the thesis is to propose a design for a sustainable and healthy residential building of high architectural quality. The proposed building will set an example for a modern, viable and holistically sustainable rammed earth building suited for the conditions in Finland. en
dc.format.extent 99
dc.language.iso fi en
dc.title Koti maasta: Maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaisessa asuinrakentamisessa fi
dc.title A home of soil: The potential of earth building in sustainable residential construction en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword maa-ainesrakentaminen fi
dc.subject.keyword savirakentaminen fi
dc.subject.keyword massiivisavi fi
dc.subject.keyword asuinrakentaminen fi
dc.subject.keyword rakennusmateriaali fi
dc.subject.keyword kestävä rakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905123065
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Summanen, Mikko
dc.programme Rakennusoppi fi
dc.programme Building Technology en


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse