Puurakenteinen pienpanimo - Uudisrakennus Ruosniemen Panimolle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor van Bolderen, Willem
dc.contributor.author Luotonen, Lassi
dc.date.accessioned 2019-05-12T17:00:40Z
dc.date.available 2019-05-12T17:00:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37958
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia puun soveltuvuutta pienpanimon rakennusmateriaaliksi, puurakenteisen pienpanimon sopimista kaupunkiympäristöön sekä suunnitella puurakenteisen pienpanimon tuotanto-, myynti- ja asiakastilat. Puulla pienen elintarveketeollisuuden rakennuksen materiaalina on monia etuja, kuten sen ekologisuus lähellä tuotettuna, uusiutuvana materiaalina, sen hygieniaominaisuudet sekä sen arvo positiivista asiakaskokemusta lisäävänä ja yrityskuvaa vahvistavana rakennus- ja sisustusmateriaalina. Yhteistyökumppanina diplomityössä on Ruosniemen Panimo Oy, jonka suunnitelmissa on laajentaa tuotantoa Porista myös pääkaupunkiseudulle. Kohdetontiksi valikoitui Helsingin Telakkarannassa sijaitseva tontti. Tontti asettaa omat haasteensa ja rajoituksensa suunnittelulle, mutta koska alueella on perinteisesti ollut telakkateollisuustoimintaa, uudenlainen pienteollisuus sopii alueelle hyvin. Tontilla on suojeltu entinen telakkakonttori, joka on otettu mukaan suunnitelmaan sijoittamalla siihen osa toiminnoista. Yhteistyökumppanilta saatiin suuntaa-antava tilaohjelma, jota työssä on kehitetty panimotoimintaan sopivien oheistoimintojen osalta. Rakennuksen kokonaispinta-alaksi muodostuu 1200 m² ja kokonaistilavuudeksi 4500 m³. Taustaksi työssä selvitetään puun käyttöä ja ominaisuuksia teollisuusrakentamisessa, ja tehdään suunniteltavan pienpanimon tila- ja toiminta-analyysi. Suunnitteluprosessin kuluessa hahmottui idea tiloista, jotka jaetaan kolmen eri toiminnon mukaan omiksi massoikseen, toimisto- ja osin tuotantotilaksi, korkeaksi panimo-osaksi sekä myymälä- ja ravintolatilaksi. Näin osien arkkitehtuuri kertoo kunkin osan toiminnasta. Suunnitelmassa otetaan huomioon paitsi tuotannon vaatimukset, myös asiakaskokemukseen vaikuttavat seikat kuten näkymät tuotantotilaan, maisema ja valon määrä sekä rakennuksen sopiminen kaupunkikuvaan. Uudisrakennuksen kantavana rakenteena on liimapuurunko yhdessä ristiinlaminoidun puun kanssa. Sisätilojen pintamateriaalina on ensisijaisesti puu. Hyvän arkkitehtuurin ja ekologisten rakentamisratkaisujen avulla panimoyritys voi vahvistaa yrityskuvaansa, lisätä näkyvyttään ja asiakaskuntansa määrää, ja näin vahvistaa asemaansa alan kilpailutilanteessa. fi
dc.description.abstract The objective of this master’s thesis is to examine the suitability of wood as construction material for a small brewery, the adaptability of a wooden brewery building in the cityscape, and furthermore, to design the production, selling and customer premises for the brewery. Wood as construction and interior decoration material of a small food industry building offers many advantages, such as ecology due to being renewable and locally produced, as well as the hygienic qualities and its value in strengthening customer experience and company image. The cooperation partner in this thesis project is Ruosniemen Panimo Oy who has plans to expand their production from Pori also to the capital area. The site selected for this project is situated in Telakkaranta, Helsinki. The site sets certain challenges and restrictions for the design but the area as a whole, traditionally having shipyard industry, suits well for this kind of small industry building. On the site there is a protected former shipyard office building which is included in this plan and part of the functions are placed there. The cooperation partner gave a rudimentary room scheme which is further developed in the thesis to include the supplementary functions related to brewing. The total area of the building is to be 1200 m² and the total volume 4500 m³. As the background for the design work, using wood as construction material and its properties are discussed. Also the spaces and functions of the building under design are analysed. During the design process, an idea took shape where the space is divided into separate masses according to the three different functions, the office and part of the production space, the high brewery space, and the shop and restaurant space. The architecture of these parts tells about the function of each part. In this plan, the requirements of production are taken into account, as well as the issues affecting customer experience, like the view into the production space, views from the windows, the amount of light, and the adaptability of the building in the cityscape. The supporting construction of the newbuilding is of glulam beam together with cross laminated timber. The interior material for wallcovering is primarily wood. By means of good architecture and ecological construction solutions the brewery is able to strengthen their company image, increase their visibility and the number of their customers, so to better succeed in the severe competition in the industry. en
dc.format.extent 67
dc.language.iso fi en
dc.title Puurakenteinen pienpanimo - Uudisrakennus Ruosniemen Panimolle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword panimo fi
dc.subject.keyword teollisuusrakennus fi
dc.subject.keyword julkinen rakennus fi
dc.subject.keyword Helsingin Telakkaranta fi
dc.subject.keyword puuarkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905123060
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heikkinen, Pekka
dc.programme Puurakentaminen fi
dc.programme Wood Architecture en


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse