Learning Centre

Migrating Windows Sales Configurator Application To Web Based Application

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Halttunen, Mikko
dc.contributor.author Suihko, Lauri
dc.date.accessioned 2019-05-12T15:04:11Z
dc.date.available 2019-05-12T15:04:11Z
dc.date.issued 2019-05-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37878
dc.description.abstract Sales configrator is a key component of a home builder ERP system. In a typical sales meeting the home buyer sits down with a sales representative to select where the home should be build, what kind of home will be build and what extra options will be selected. The configurator needs to be able to calculate correct prices, enable/disable options based on rule sets and store the selections to a permanent storage. Traditionally this meeting has been organized at the home builder's premises using a desktop computer but further flexibility is often needed. It is a general trend that traditional platform dependent applications have been migrated to web applications. There are several benefits for the users to be able to run applications in a web browser on most of the devices they might use without the need to install any application on their devices. The continuous development of different web framework technologies have made this possible and easier than ever before. The goal of this thesis is to migrate an old Windows native sales configurator to a web application and to find out what benefits such migration is expected to yield and what kinds of obstacles need to be overcome. This thesis presents one possible way to create a web application UI using React web development framework and the back-end server access using ODATA web API. This thesis also presents two different ways (code quality measurements and performance evaluation) to measure the success of an application migration from Windows native C\# WebForms application to a JavaScript based web application. en
dc.description.abstract Myyntikonfiguraattori on tärkeässä roolissa omakotitalorakennuttajille suunnatuissa toiminnanohjausjärjestelmissä. Tyypillisesti myyntitapahtumassa kodin ostaja istuu välittäjän kanssa konfiguraattorin äärellä ja valitsee, minkälaisen talon hän haluaa, mihin se tulee rakentaa ja minkälaisia lisävalintoja ostaja mahdollisesti haluaa. Konfiguraattorin tehtävä on laskea talolle oikea hinta, näyttää/piilottaa valinnat niihin liittyvien sääntöjen perusteella ja tallettaa asiakkaan valinnat johonkin pysyvään tietokantaan. Perinteisesti tämä tapaaminen on järjestetty talonrakennuttajan tiloissa pöytäkoneen äärellä, mutta nykyään tapaaminen usein halutaan järjestää joustavammin asiakkaan ehdoilla. Nykysuuntauksen mukaisesti ohjelmistoja kehitetään usein suoraan web-sovelluksiksi tai vanhoja alustariippuvaisia sovelluksia muunnetaan web-sovelluksiksi. Kyvyssä ajaa sovellusta selaimessa on useita hyötyjä kuten se, että web-sovelluksia voi ajaa eri laitteilla eivätkä ne vaadi käyttäjää asentamaan mitään niihin. Erilaisten web-kehitystekniikoiden kehitys on tehnyt monimutkaisten web-sovellusten tekemisestä mahdollista ja helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tämän diplomityön tavoitteena on muuntaa vanha Windows-pohjainen myyntikonfiguraattori web-sovellukseksi sekä samalla tutkia, mitä hyötyjä muuntamisesta on ja minkälaisia haasteita muuntamiseen sisältyy. Tämä diplomityö esittää yhden mahdollisen toteutustavan käyttäen React web-kehitysympäristöä sekä ODATA web-ohjelmointirajapintaa. Tässä työssä esitetään myös kaksi eri tapaa (koodin laadun estimointi ja suorituskyvyn evaluointi), joilla tämänkaltaisen muunnostyön onnistumista voi arvioida ja mitata. fi
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Migrating Windows Sales Configurator Application To Web Based Application en
dc.title Windows-pohjaisen myyntikonfiguraattorin muuntaminen web-pohjaiseksi sovellukseksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword windows-application en
dc.subject.keyword web-application en
dc.subject.keyword migration en
dc.subject.keyword implementation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905122980
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics