Gas-liquid mixing in a stirred tank bioreactor with gas-exchange means

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lee, Cheng-Kang
dc.contributor.advisor Mou, Duen-Gang
dc.contributor.author Qian, Franco
dc.date.accessioned 2019-05-12T15:00:33Z
dc.date.available 2019-05-12T15:00:33Z
dc.date.issued 2019-05-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37849
dc.description.abstract Microorganisms are very tiny creatures that play an important part in the biotechnology industry. In certain environmental conditions, microbes metabolize and convert carbohydrates into alcohol or organic acids, a process known as fermentation. Different factors, such as temperature, air composition, nutrients and pH affects microbial growth. The purpose of this thesis was to study oxygen transfer behaviour and its influence on fermentation in a baffleless flask -fermentor-hybrid stirred-tank reactor (STR) (US patented Pat. 8,162,295) of Moubio Knowledge Co. The innovative design and portability of this tank make it a potentially important piece of laboratory equipment. The off-center impeller, the plastic vent tube and the thermometer well work together to create a possible mechanism for continuous gas exchange between the tank and the surrounding air. The tank (kLa = 29.57 h-1, 925 rpm) had 3 times oxygen transfer of Zoro’s [1] reactor (kLa = 10 h-1, 1000 rpm). In addition, this stirred tank reactor could grow microbes even at room temperature with 64 % of the same results as a shake flask incubating at an optimal temperature of 37 oC. In this project, Escherichia coli BL21 was used to produce green fluorescent protein (GFP) in the aerobic system. Oxygen transfer rate (OTR) was observed by iodometric titration, which was then used to calculate kLa values to form kLa correlations. OTR values changed based on the stirring speed, the depth of the plastic vent tube, and the depth of the thermometer well in the working volume. kLa correlation curves can be utilized in future tank design and gas-exchange research. en
dc.description.abstract Mikrobin kokoiset organismit ovat tärkeä osa biotekniikan teollisuudessa. Tietyissä ympäristön olosuhteissa mikrobit metaboloivat ja muuttavat hiilihydraatit alkoholeiksi ja orgaanisiksi hapoiksi, mitä kutsutaan fermentoinniksi. Erilaiset tekijät kuten lämpötila, ilma, ravinteet ja pH vaikuttavat mikrobikasvatukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella hapen siirron käyttäytymistä ja sen vaikutusta fermentointiin Moubio Knowledge Co. omistamassa hybridi STR bioreaktorissa (US patentoitu 8,162,295). Reaktorin innovatiivinen muotoilu ja kannettavat ominaisuudet ovat potentiaalisia osia uudenaikaiseen laboratoriovälineistöön. Epäkeskinen sekoitin, muoviputki ja metallinen lämpömittariputki muodostavat yhdessä mahdollisen jatkuvan ilmanvaihtomekanismin tankin ja ympäristön välillä. Tankilla (kLa = 29.57 h-1, 925 rpm) oli kolme kertaa suurempi hapen siirto kuin Zoron [1] reaktorissa (kLa = 10 h-1, 1000 rpm). Lisäksi STR pystyi kasvattamaan mikrobit huoneenlämmössä jopa 64 % kasvatuspullon 37 oC:ssa tapahtuvaan optimaalisen lämpötilakasvatukseen verrattuna. Tässä projektissa käytettiin Escherichia coli BL21 kantaa tuottamaan GFP proteiinia aerobisessa systeemissä. Lisäksi, jodimetristä titrausta käytettiin tunnistamaan hapen siirtonopeutta, jonka avulla laskettiin kLa arvoja. Hapen siirtonopeusarvot vaihtelivat eri sekoitusnopeudesta sekä muovi- ja lämpömittariputken sijainneista riippuen. Sen jälkeen huomioimalla väliaineen tilavuutta, sekoitusvoimaa ja yleistä kLa korrelaatiota muodostettiin omat kLa korrelaatiot, joita voidaan hyödyntää tulevien uusien tankkien suunnitelussa ja ilmanvaihtotutkimuksissa. fi
dc.format.extent 51+10
dc.language.iso en en
dc.title Gas-liquid mixing in a stirred tank bioreactor with gas-exchange means en
dc.title STR bioreaktorin kaasun vaihto tarkastelu kaasu-neste sekoituksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword stirred tank bioreactor en
dc.subject.keyword oxygen mass transfer coefficient en
dc.subject.keyword power number en
dc.subject.keyword gas- exchange en
dc.subject.keyword fermentation en
dc.subject.keyword Escherichia coli en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905122951
dc.programme.major Biotechnology fi
dc.programme.mcode CHEM3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Bankar, Sandip
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.location PK fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse