Learning Centre

Langattoman palautteenkeruujärjestelmän toteutus ZigBee-protokollaa käyttäen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Linnavuo, Matti
dc.contributor.author Kanninen, Heikki
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:43:24Z
dc.date.available 2012-07-02T08:43:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3779
dc.description.abstract Vanhusten terveydenhoidon luomat paineet lisääntyvät jatkuvasti vanhusten suhteellisen määrän kasvaessa. Samanaikaisesti terveydenhuoltoon käytettävät resurssit pienenevät. Tämän takia on tärkeätä ohjata olemassa olevat resurssit niihin kohteisiin, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tämä työ käsittelee Jori Reijulan väitöstutkimuksen yhteydessä tehdyn Con-Dis -laiteen kehittämistä langattomaksi järjestelmäksi. Työssä suunnitellaan ja toteutetaan langaton prototyyppijärjestelmä, joka perustuu 5-portaisen datan keräämiseen. Järjestelmässä käyttäjät antavat dataa käyttämällä langattomia terminaalilaitteita. Terminaalit lähettävät saadun datan halutulle palvelimelle, jossa se tallennetaan taulukoituun muotoon. Järjestelmän tiedonsiirrossa käytetään ZigBee-protokollaa. Lopussa pohditaan verkon ja verkossa käytettävien laitteiden kehitysmahdollisuuksista. Lisäksi keskustellaan järjestelmän eri sovelluskohteista ja paneudutaan sovelluskohdekohtaisiin vaatimuksiin. fi
dc.description.abstract The pressure caused by elderly health care is increasing as relative amount of elderly people grows. At the same time resources for general health care are decreasing. With mentioned issues combined the resources of general health care are insufficient. As a result, the resources have to be prioritized to targets that need it the most. During Jori Reijula's doctoral research a data collecting device named Con-Dis was built. Con-Dis was used to collect data from elderly people about their perceived well-being. The used concept was experienced good. This thesis is about developing a wireless system prototype for collecting discrete data using 5 steps. The system contains 3 different components. Terminal unit is used to collect data from the object. Collecting unit is for maintaining the wireless ZigBee network and to connect computer to the used network. Computer runs the collecting program and saves collected data to predetermined location in a table form. In the thesis different applications and application specific demands are considered. Also, possible ways to develop the prototype are discussed. en
dc.format.extent [7] + 53
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Langattoman palautteenkeruujärjestelmän toteutus ZigBee-protokollaa käyttäen fi
dc.title A wireless data collecting system implemented using ZigBee protocol en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword data collecting en
dc.subject.keyword Xbee en
dc.subject.keyword ZigBee en
dc.subject.keyword datan kerääminen fi
dc.subject.keyword XBee fi
dc.subject.keyword ZigBee fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022745
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89756
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 43881
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics