Stochastic Galerkin Finite Element Method with Log-normal Random Field

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hakula, Harri
dc.contributor.advisor Hyvönen, Nuutti
dc.contributor.author Leinonen, Matti
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:40:47Z
dc.date.available 2012-07-02T08:40:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3770
dc.description.abstract Työssä esitellään stokastinen Galerkinin elementtimenetelmä (sGFEM) yhdessä tarvittavien matemaattisten työkalujen kanssa. Menetelmä toteutetaan yksiulotteiselle stokastiselle lineaariselle elliptiselle reuna-arvo-ongelmalle, jonka voidaan ajatella kuvaavan stokastista johtavuusyhtälöä yhdessä ulottuvuudessa. Malliongelman johtavuuskertoimen oletetaan olevan log-normaali satunnaiskenttä tunnetulla odotusarvolla ja kovarianssifunktiolla. Mallin kontakti-impedanssien oletetaan olevan tunnettuja log-normaaleja satunnaismuuttujia. Numeeristen kokeiden perusteella menetelmän todetaan toimivan, jos parametrien varianssit eivät ole liian suuria. fi
dc.description.abstract Stochastic Galerkin finite element method (sGFEM) is introduced together with the associated mathematical tools, and implemented for a one-dimensional stochastic linear elliptic boundary value problem that can be considered as the stochastic conductivity equation reduced to one dimension. The conductivity coefficient of the model problem is assumed to be a log-normal random field with a known mean field and covariance function. The contact impedances of the model are assumed to be known log-normal random variables. According to numerical tests, the sGFEM is found to be a feasible choice when the variances of the stochastic parameters are not huge. en
dc.format.extent [5] + 58
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Stochastic Galerkin Finite Element Method with Log-normal Random Field en
dc.title Stokastinen Galerkinin elementtimenetelmä log-normaalin satunnaiskentän tapauksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.subject.keyword stokastinen Galerkinin elementtimenetelmä fi
dc.subject.keyword polynomikaaos fi
dc.subject.keyword Karhunen-Loéve-hajotelma fi
dc.subject.keyword log-normaalijakauma fi
dc.subject.keyword satunnaiskenttä fi
dc.subject.keyword sGFEM fi
dc.subject.keyword sFEM fi
dc.subject.keyword stochastic Galerkin finite element method en
dc.subject.keyword polynomical chaos en
dc.subject.keyword Karhunen-Loéve expansion en
dc.subject.keyword log-normal distribution en
dc.subject.keyword random field en
dc.subject.keyword sGFEM en
dc.subject.keyword sFEM en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022736
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-1
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nevanlinna, Olavi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account