Learning Centre

Konserttisalin akustiikan havainnointi - koehenkilöiden valinta ja käyttäytyminen kuvailevassa analyysikokeessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pätynen, Jukka
dc.contributor.author Kuusinen, Antti
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:34:56Z
dc.date.available 2012-07-02T08:34:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3752
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee konserttisalien akustiikan havainnointia. Työssä esitetään kolmen suomalaisen konserttisalin akustiikan tutkimuksen toteutus, joka koostuu koehenkilöiden valintaprosessista sekä menetelmästä, jossa jokainen koehenkilö kehittää oman kuvailevan sanaston näytejoukon arvioimiseksi. Lisäksi, työn kirjallisuuskatsauksessa esitetään tutkimusalan tämän hetkinen tila sekä käsitellään havaintotestien ja erityisesti kuvailevan analyysitekniikan metodiikkaa ja siihen liittyvää tulosten analysointia. Tulosten osalta työssä keskitytään yksittäisten koehenkilöiden käyttäytymiseen, jota analysoidaan pääkomponenttianalyysin avulla tuotetuilla havaintoprofiileilla sekä beta-kertoimella, jolla voidaan arvioida profiilien monimutkaisuutta. Tulokset osoittavat merkkejä koehenkilöjen eroavaisuuksista kyvyssä jakaa havaintokokonaisuus sen tärkeimpiin elementteihin ja tuottaa kuvailevia attribuutteja, jotka antavat moniulotteista informaatiota näytejoukosta. Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa, että kuvaileva analyysimenetelmä sopii hyvin myös konserttisaliakustiikan tutkimukseen ja sillä voidaan saada tarkkoja tuloksia. fi
dc.description.abstract This thesis focuses on the subjective perception of concert hall acoustics with an investigation of three Finnish concert halls by a novel descriptive analysis method referred to as individual vocabulary profiling. The literature study presents the current state of concert hall acoustics research as well as the methodological background of sensory analysis. The practical part consists of the screening of assessors and the implementation of the procedure. Data analysis involves the investigation of the individual behaviour of assessors with principal component analysis as well as the beta-coefficient, which is used to evaluate the complexity of sensory profiles. The results indicate clear differences between assessors in their ability to break the perception of acoustics into its constituting elements and to produce attributes which discriminate the stimuli in different perceptual aspects. The most prominent perceptual characteristics discovered in this study are distance, loudness, reverberance, definition and clarity. These findings are well in line with the previous studies of concert hall acoustics. Moreover, this study shows that this methodology can be well adapted to the field of concert hall acoustics and it yields accurate results. en
dc.format.extent [7] + 86
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Konserttisalin akustiikan havainnointi - koehenkilöiden valinta ja käyttäytyminen kuvailevassa analyysikokeessa fi
dc.title Perception of concert hall acoustics - selection and behaviour of assessors in a descriptive analysis experiment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword concert halls en
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword psychoacoustics en
dc.subject.keyword perception en
dc.subject.keyword descriptive analysis en
dc.subject.keyword sensory profiling en
dc.subject.keyword data analysis en
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword konserttisalit fi
dc.subject.keyword havainnointi fi
dc.subject.keyword deskriptiivinen analyysi fi
dc.subject.keyword pääkomponenttianalyysi fi
dc.subject.keyword koehenkilöiden valinta fi
dc.subject.keyword metodiikka fi
dc.subject.keyword havaintoprofiilit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022718
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05327
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 42900
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse