Learning Centre

Työnjohtotyön muutoksen tarkastelu kompleksisuusjohtajuusteorian avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Virtaharju, Jouni
dc.contributor.author Liiri, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:33:32Z
dc.date.available 2012-07-02T08:33:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3748
dc.description.abstract Työnjohtotyö on perinteinen organisaatiotutkimuksen kohde ja työnjohtajat keskeinen ammattiryhmä erityisesti teollisuudessa. Työnjohtotyö on kuitenkin viime vuosisadan päätteeksi menettänyt vetovoimaansa tutkimusaiheena, samalla kun uudenlaisten työn organisointimuotojen on oletettu syrjäyttävän perinteisen työnjohtamisen. Työnjohtajat ovat silti edelleen organisaatioissa vahvasti läsnä, sekä keskeinen ryhmä organisaatioiden toiminnan kokonaisuudessa. Tässä työssä tutkitaan työnjohtotyön muutosta kotimaisen elintarvikealalla toteutetun kehittämishankkeen puitteissa. Hankkeeseen osallistui neljä asiakasorganisaatiota, sekä kehittämisestä vastannut konsultointiyritys. Merkittävin osa tutkimuksen aineistosta kerättiin haastattelujen avulla, joihin osallistuivat sekä organisaatioiden jäsenet että kehittämistä organisoineet konsultit. Myös kehittämisen oheismateriaali muodosti osan tutkimusaineistosta. Aineistoa tarkasteltiin kompleksisuusjohtajuusteorian avulla. Teoria jäsentää organisaatioita kompleksisen adaptiivisen systeemin käsitteen kautta: organisaatiot koostuvat erilaisista toimijoista, joiden dynaaminen vuorovaikutus (yhdessä formaalin organisaation kanssa) aikaansaa organisaation toiminnan. Työnjohdon toimintaa tässä kompleksisessa systeemissä tarkasteltiin johtajuuden, työn kontekstin, sekä näiden muutoksen näkökulmista. Työssä havaittiin, että työnjohtotyötä pyrittiin kehittämään organisaatioissa kahteen vastakkaiseen suuntaan: toisaalta virallisen organisaation puitteissa tapahtuvan administratiivisen johtajuuden, toisaalta epäformaalin toimijaverkoston puitteissa tapahtuvan adaptiivisen johtajuuden suuntaan. Näistä muutossuunnista administratiivinen johtajuus näyttäisi hallitsevan kehitystä. Havainnot saattavat osin heijastaa työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä, joiden puitteissa hierarkiaan pohjaavaa administratiivista johtajuutta on todennäköisesti helpompi havainnoida. fi
dc.description.abstract First-line managers (FLMs, also known as 'supervisors' or 'foremen') are a traditional study subject in the field of organization science. After the 1970's the subject seemed to have lost most of its attraction, due to the increasing popularity of new organizational forms and working methodologies. First-line management, however, is still a common occupation in the modern organization. This study examines the change of FLM work in four Finnish organizations in the food and beverage industry. These organizations participated in a joint development program organized by a consulting company. The research was conducted with qualitative methods by analyzing open interview data from both the industrial and consulting organizations. Other material generated during the change process was also studied. The theoretical framework used for data analysis in the study is Complexity Leadership Theory (CLT). The theory is based on complexity theory, more accurately on that of complex adaptive systems (CASs). CLT studies organizations as complex adaptive systems which are composed of human and other agents acting in dynamic network structures within organizations' hierarchical structures. FLMs were studied as agents within these networks. The main phenomenas of interest were leadership enacted by FLMS, the context in which this action takes place, and the change in both of the previous. The study concluded that FLM work changed into two seemingly opposite directions: towards exercising tighened control (enacted in'administrative leadership' activities described in CLT), but also towards increasing communication and cooperation with other agents in the networks (pointing to increasing adaptivity, or 'adaptive leadership' in the CLT framework). Overall, administrative leadership appears to be the dominant direction for FLM change, even though this finding could also to some extent reflect the research methods utilized in the study. en
dc.format.extent [7] + 89
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Työnjohtotyön muutoksen tarkastelu kompleksisuusjohtajuusteorian avulla fi
dc.title Studying change in first-line managerial work with complexity leadership theory en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.subject.keyword työnjohto fi
dc.subject.keyword työnjohtotyö fi
dc.subject.keyword johtajuus fi
dc.subject.keyword kompleksisuus fi
dc.subject.keyword kompleksisuusjohtajuusteoria fi
dc.subject.keyword first-line manager en
dc.subject.keyword supervisor en
dc.subject.keyword complexity en
dc.subject.keyword leadership en
dc.subject.keyword complexity leadership theory en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022714
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lipponen, Jukka
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_01901
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 42857
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics