Learning Centre

Online Sketch Recognition: Geometric Shapes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Talja, Ari
dc.contributor.author Vanhatalo, Lauri
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:32:52Z
dc.date.available 2012-07-02T08:32:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3747
dc.description.abstract Kynä- ja kosketuskäyttöliittymät vaativat toimiakseen tehokasta ja tarkkaa hahmontunnistusta. Tässä työssä esitellään reaaliaikaisen hahmontunnistuksen käsitteistöä, yleisiä menetelmiä ja aikaisempaa tutkimusta. Lyhyesti käsitellään eri tutkimusryhmien esittämiä hahmontunnistusjärjestelmiä. Lisäksi esitellään geometrisiin piirteisiin perustuva hahmontunnistusjärjestelmä. Työ antaa yksityiskohtaiset kuvaukset piirtoviivan esiprosessointi- ja piirteenirrotusalgoritmeista sekä hahmoluokittelumenetelmästä. Lisäksi kuvaillaan hahmontunnistusheuristiikka kahdelle yksinkertaiselle muodolle (nuoli ja tähti). Joukko koehenkilöitä käytti työssä toteutettua graa_sta käyttöliittymää, minkä tuloksena saatiin realistiset tulokset järjestelmän laskennallisesta suorituskyvystä ja tarkkuudesta: toteutettu järjestelmä on laskennallisesti nopea mutta tunnistustarkkuus monitulkintainen. Lopuksi pohditaan valitun lähestymistavan ongelmia ja rajoitteita. fi
dc.description.abstract Effective sketch recognition is the basis for pen and touch-based human-computer interfaces. In this thesis the concepts, common methods and earlier work in the research area of online symbol recognition are presented. A set of shape recognition approaches proposed in the past by various research teams are briefly introduced. An online shape recognizer using global geometric features is described. The preprocessing and feature extraction algorithms as well as the shape classification method are described in detail. Recognition heuristics for two simple shapes (arrow and star) are suggested. A graphical user interface was implemented and a group of subjects employed to obtain realistic results of the computational performance and recognition accuracy of the system: the implemented system performs fast but the results on the recognition accuracy were ambiguous. Finally, the problems and restrictions of the approach are discussed. en
dc.format.extent [7] + 89
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Online Sketch Recognition: Geometric Shapes en
dc.title Geometristen muotojen reaaliaikainen tunnistus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword reaaliaikainen hahmontunnistus fi
dc.subject.keyword laskennallinen geometria fi
dc.subject.keyword piirtoviivan esiprosessointi fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword online sketch recognition en
dc.subject.keyword computational geometry en
dc.subject.keyword stroke curve preprocessing en
dc.subject.keyword pen-based user interface en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022713
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T-106
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Soisalon-Soininen, Eljas
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92189
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 42840
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics