MEMS-testauksen ulkoistamisen toteutus sekä siihen liittyvät riskit ja hyödyt

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viljakainen, Harri
dc.contributor.author Salonen, Perttu
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:31:07Z
dc.date.available 2012-07-02T08:31:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3741
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee MEMS-testauksen ulkoistamista projektin avulla, jossa kulmanopeusanturin tuotanto siirretään alihankkijoiden tuotettavaksi. Työssä tutkitaan mitä vaikutteita MEMS-testauksen ulkoistamisella on ulkoistavan yrityksen toimintaan. Teoriaosuudessa käydään läpi ulkoistamista käsitteenä sekä kerrotaan mitä hyötyjä ulkoistamisella haetaan ja mitä riskejä siihen liittyy. Lisäksi kerrotaan lyhyesti MEMS-teknologiasta sekä -antureista ja siitä, mihin testausta tarvitaan. Ulkoistamisprojekti käydään läpi vaihe kerrallaan testauskehittäjän näkökulmasta. Ulkoistamistarve perustellaan tuotantoketjun osaprosessina ja tehdään valinta tarvittavasta yhteistyökumppanista. Yhteistyömallin avulla yksityiskohtainen testausjärjestelmä integroidaan päähankkijan tarpeiden ja alihankkijan tehdasvaatimusten mukaisesti. Lopuksi siirretyn mittausjärjestelmän toiminta ja laatu varmistetaan. Tulosten perusteella voidaan todeta MEMS-testauksen ulkoistamisen onnistuneen vaatimusten mukaisesti eikä ulkoistamisella ollut vaikutusta mittausjärjestelmän toimintaan. Ulkoistamisella saavutettavat hyödyt ovat siihen liittyvien riskien arvoisia. Testausjärjestelmää tulee jatkossa kehittää nopeammaksi tuotantokustannusten laskemiseksi. fi
dc.description.abstract This thesis introduces an implementation of outsourcing of MEMS testing. A project, where production of three axis angular rate sensor is outsourced to subcontractors, is introduced and MEMS testing is explained as a part of the production line. Impact of the outsourcing on the company is researched. In the theory section, it's discussed what are the benefits and risks regarding outsourcing. MEMS technology and working principles of an angular rate sensor are introduced and the idea of MEMS testing is explained. The project is gone through step by step from a perspective of a test design engineer. After justifying the reasons, a suitable subcontractor is chosen to fit outsourcer's needs. In co-operation of the two companies, a production test system is designed and integrated to match the subcontractor's facilities and to correspond the outsourcer's prerequisites. In the end, methods for defining the functionality and reliability of the tester are introduced. On the basis of results, outsourcing of MEMS testing has been a success for both of the partners. The benefits obtained by outsourcing overcome the risks associated with it. As a future development, the test system should be developed faster as it has such a great influence on the production costs. en
dc.format.extent [7] + 53
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title MEMS-testauksen ulkoistamisen toteutus sekä siihen liittyvät riskit ja hyödyt fi
dc.title Implementation of outsourcing of MEMS testing and its risks and benets en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword MEMS en
dc.subject.keyword test system en
dc.subject.keyword outsourcing en
dc.subject.keyword angular rate sensor en
dc.subject.keyword MSA en
dc.subject.keyword MEMS fi
dc.subject.keyword testausjärjestelmä fi
dc.subject.keyword ulkoistaminen fi
dc.subject.keyword kulmanopeusanturi fi
dc.subject.keyword MSA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022707
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse