Learning Centre

A large deformation model for chemoelastic porous media - Bentonite clay in spent nuclear fuel disposal

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Olin, Markus, Prof., VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
dc.contributor.author Pulkkanen, Veli-Matti
dc.date.accessioned 2019-03-19T10:01:03Z
dc.date.available 2019-03-19T10:01:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8372-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8371-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37229
dc.description.abstract Expansive clays, such as bentonite, swell when water adsorbs into their mineral structure during wetting. This characteristic property makes them ideal sealing materials for many geotechnical applications, such as geological disposal of spent nuclear fuel. For this specific application, clay is dug from natural deposits, dried, processed to grains, compacted and installed around the heat producing disposal canister where it re-saturates with the local groundwater. To understand the behaviour of the clay components in the system and to assess their performance, computer simulations with continuum level, multiphysical material models are often utilized. Commonly, the general soil models that have been built originally for capillary soils are extended to the water adsorbing swelling clays, which leads to mismatches between model and experimentally observed phenomena as well as to inconsistencies between conceptual model descriptions and their mathematical realizations. Moreover, the mechanical parts of the models often consider only small deformations, which limit their usefulness for real life applications where deformations are often large. To overcome these limitations, a new large deformation model for materials where adsorbing water induces high volume changes and which also include macroscopic scale porosity has been developed in this thesis. The starting point of the model development has been taking experimentally observed basic phenomena in the disposal environment as the basis on which a general guideline for model development is formulated. Following the guideline, a conceptual model is created. It, in turn, serves as the basis for the developed mathematical model. To obtain a physical and mathematical consistency, the principles of mechanics and thermodynamics of continua in a large deformation mathematical setting are followed. Acknowledging the adsorption of water as the primary cause of swelling and the movement of adsorbed water as a significant water transport mechanism in swelling clays are the key factors in obtaining the new conceptual view on bentonite. Besides the adsorbed water, the model describes macroscopic scale porosity which enables straightforward means to include effects of water salinity on swelling and also capillary driven water transport into the model. The strong coupling between the adsorbed water and the material mechanical behaviour formulated in the thesis consistently combines previously separately considered models: a) a swelling pressure model for clay-water mixtures without mechanical component and b) a mechanical model with a swelling component but without mechanical effect on the water movement. The obtained field equations also generalize the above results to large deformations. In overall, the model created in the thesis provides a novel large deformation model framework for chemoelastic porous media. en
dc.description.abstract Paisuvat savet (esimerkiksi bentoniitti) turpoavat kastuessaan, kun vesi adsorpoituu niiden mineraalirakenteeseen. Luontainen turpoamisominaisuus tekee niistä erinomaisia tiivistemateriaaleja geoteknisiin sovelluksiin, kuten käytetyn ydinpolttoaineen geologiseen loppusijoitukseen. Loppusijoitusta varten bentoniitti-savi kaivetaan saviesiintymästä, kuivataan, jauhetaan rakeiksi, kompaktoidaan ja asennetaan lämpöä tuottavan loppusijoituskapselin ympärille, jossa se kastuu paikallisesta pohjavedestä. Loppusijoitusjärjestelmän savikomponenttien käyttäytymistä ja suorituskykyä arvioidaan usein tietokonesimuloinneilla, joissa käytetään jatkuvan aineen monifysikaalisia malleja. Paisuville vettä adsorpoiville saville käytetään yleisesti alun perin kapillaarisille maalajeille kehitettyjä malleja. Kokeellisten havaintojen perusteella malleissa käytetyt oletukset eivät kuitenkaan sovi paisuville saville. Näin ollen kapillaarimallien konseptuaalisia puutteita joudutaan paikkaamaan valitsemalla matemaattisiin malleihin parametrit, joilla simulointitulokset saadaan muistuttamaan kokeellisia tuloksia. Lisäksi mallien mekaaniset osat perustuvat usein pienten muodonmuutosten teorioihin, mikä rajoittaa mallien hyödyllisyyttä simuloitaessa käytännön sovelluksia, joissa muodonmuutokset ovat usein suuria. Edellä mainittujen rajoitteiden poistamiseksi väitöskirjassa kehitetään uusi suurten muodonmuutosten malli materiaaleille, joissa adsorpoituva vesi aiheuttaa suuria tilavuuden muutoksia ja jotka sisältävät lisäksi makroskooppista huokoisuutta. Mallin kehityksen yleiset suuntaviivat on muodostettu kokeellisten havaintojen pohjalta. Suuntaviivoja noudattaen on laadittu konseptuaalinen malli, jonka perusteella on puolestaan rakennettu matemaattinen malli. Fysikaalisesti ja matemaattisesti johdonmukaisen mallin saavuttamiseksi kehitystyössä on noudatettu jatkuvan aineen mekaniikan ja termodynamiikan periaatteita. Suurten muodonmuutosten teorioita käyttämällä on varmistettu mallin hyödynnettävyys käytännön simuloinneissa. Väitöskirjassa luodun konseptuaalisen näkemyksen mukaisesti bentoniitin paisuminen aiheutuu veden adsorpoitumisesta ja adsorpoituneen veden diffuusio on tärkein vedenkulkeutumismekanismi paisuvissa savissa. Luodun mallin sisältämä makroskooppinen huokoisuus mahdollistaa veden suolaisuuden huomioon ottamisen paisumisessa sekä kapillaarisen vedenkulkeutumisen käsittelyn erillisenä ilmiönä. Työssä muodostettu vahva kytkentä adsorpoituneen veden ja materiaalin mekaanisen käyttäytymisen välille yhdistää johdonmukaisesti aiemmin erikseen käytetyt mallit: a) mekaniikkaa sisältämättömän paisuntapainemallin savi-vesi-seoksille ja b) paisunta-komponentin sisältävän mekaanisen materiaalimallin, jota ei ole kytketty vedenkulkeutumiseen. Luodut kenttäyhtälöt myös yleistävät nämä tulokset suurille muodonmuutoksille. Yleisesti ottaen väitöskirjassa luodaan uusi suurten muodonmuutosten malli kemoelastisille huokoisille aineille. fi
dc.format.extent 270
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 6/2019
dc.subject.other Physics en
dc.subject.other Materials science en
dc.title A large deformation model for chemoelastic porous media - Bentonite clay in spent nuclear fuel disposal en
dc.title Suurten muodonmuutosten malli kemoelastisille huokoisille aineille fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword chemoelastic en
dc.subject.keyword large deformation en
dc.subject.keyword porous media en
dc.subject.keyword bentonite en
dc.subject.keyword modelling en
dc.subject.keyword kemoelastisuus fi
dc.subject.keyword suuri muodonmuutos fi
dc.subject.keyword huokoinen aine fi
dc.subject.keyword bentoniitti fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8372-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Tuomisto, Filip, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.opn Mašín, David, Prof., Charles University, Czech Republic
dc.rev Rutqvist, Johnny, Dr., Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
dc.rev Zapperi, Stefano, Prof., University of Milan, Italy
dc.date.defence 2019-04-05
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-04-24_1250
local.aalto.formfolder 2019_03_18_klo_15_19
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse