User Experience Management in High Tech Start-up Company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Itkonen, Maija
dc.contributor.author Sazonov, Peter
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:24:34Z
dc.date.available 2012-07-02T08:24:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3718
dc.description.abstract Moderni tuotekehitys perustaa lähtökohtansa tuotteen käyttäjien tuntemiselle. Mitä paremmin tuotteen käyttäjät tunnetaan, sitä parempia ratkaisuja heille voidaan tehdä systemaattisesti, joka taas johtaa kilpailukykyisen organisaation syntymiseen. Nykyisen käsityksen mukaan ensisijaisesti ihmisen ja tuotteen välistä vuorovaikutusta voidaan kuvata käyttäjäkokemuksen kautta, joka sisältää vuorovaikutuksen kaikki aspektit niin tuotteen, käyttäjän kuin organisaation kannalta. Käyttäjäkokemusta tutkimalla voidaan ymmärtää mitä tuote merkitsee käyttäjälle ja miten käyttäjä arvioi tuotteen eri osa-alueita. Yhdistämällä näiden osa-alueiden arviointi organisaation omaan toimintaan, saadaan suora linkki tuotekehityksen ja markkinaymmärryksen välille. Tämän työn tarkoituksena on perehtyä käyttäjäkokemuksen hyödyntämiseen PowerKiss-yrityksen näkökulmasta. Aluksi esitellään uusimmat määritelmät käyttäjäkokemukselle ja sen merkityksestä PowerKissille. Tämän jälkeen esitellään erilaisia metodeja käyttäjäkokemuksen kartoittamiseen, perehtyen erityisesti kyselyihin. Lopulta suunnitellaan PowerKissin käyttöön oma kysely, joka myös testattiin ja on tarkoitus ottaa yrityksen käyttöön laajemmin. fi
dc.description.abstract A modern organization bases its product development and design on the knowledge about the users. The better the organization understands the users, the better solutions it can develop systematically, being able to obtain competitive advantages. According to the current view of the HCI, all aspects of interaction between the user, the product and the organization, are encompassed in the user experience. Researching the user experience, it is possible to understand what does the particular product mean to the user and how the features and properties are evaluated. Connecting the evaluations to organizational operations, it is possible to form a link between market understanding and the product development. The purpose of this thesis is to discuss the importance of the user experience in terms of PowerKiss. The latest definitions of user experience are also presented. Different research methods, especially questionnaires, are then discussed as means to collect data about the user experience from the point of view of PowerKiss. Finally, a proprietary questionnaire for collecting user experience data is designed. The questionnaire was validated and is planned to be taken into PowerKiss' use. en
dc.format.extent [7] + 53
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title User Experience Management in High Tech Start-up Company en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword user experience (UX) en
dc.subject.keyword product developmen and design en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword user experience measurement en
dc.subject.keyword questionnaire en
dc.subject.keyword käyttökokemus fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttökokemuksen mittaaminen fi
dc.subject.keyword kysely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022684
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account