Learning Centre

Työkalu verkkotason konfigurointiin ja auditointiin matkapuhelinrunkoverkoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Malinen, Jukka
dc.contributor.author Pohjala, Juho
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:24:02Z
dc.date.available 2012-07-02T08:24:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3716
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on toteuttaa prototyyppi, jolla voi hallita ja valvoa runkoverkon verkkoelementtejä IP-tasolla. Prototyyppiä tarvitaan uudentyyppisen ohjelmiston soveltuvuuden arviointiin, josta saatua tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää kokoversion toteutuksen yhteydessä. Prototyyppi kehitettiin vesiputousmallin avulla, joka todettiin sopivaksi pienimuotoisen ohjelmiston kehitykseen. Prototyyppi perustuu taulukkolaskentaohjelmista tuttuun käyttöliittymään, jonka arvioitiin sopivan hyvin verkon struktuurin kuvaamiseen. Ohjelmointikieleksi valittiin Java, koska sen avulla voitiin taata alustariippumattomuus. Prototyypin kehitys onnistui hyvin, sillä prototyypillä on mahdollista auditoida verkkoja sekä tehdä suhteellisen yksinkertaisia konfigurointeja. Prototyyppi todettiin yhdeksi vaihtoehdoksi toteuttaa työkalu verkkotason hallinnointiin ja valvontaan. Lisäksi työkalun kokoversiolla arvioitiin olevan mahdollista yksinkertaistaa ja nopeuttaa verkkojen hallintaa. Työkalun kehityksen aikana ei löydetty teknisiä esteitä sen jatkokehitykselle. Kokoversion toteutuksen yhteydessä kannattaa hyödyntää tässä työssä esitettyjä suosituksia. On esimerkiksi suositeltavaa tutkia, pitääkö työkalun käyttöliittymään tehdä muutoksia. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to implement a prototype for the configuration and auditing of network elements in the mobile core network. The focus of the prototype is on the IP level. The prototype is needed in order to evaluate the feasibility of this new type of tool. The feedback from the prototype evaluation provides input for the full-scale implementation of the network level configuration and auditing tool. The Waterfall model was used to steer the prototype development, because the model was considered suitable for small-scale software development projects. The user interface of the prototype is based on the spreadsheet design, which was considered suitable for displaying network structures. Finally, Java was chosen as the programming language because of its platform independence. The prototype development was a success, because the prototype is capable of performing network level auditing and relatively simple configurations. The prototype was considered as a possible choice for a network level configuration and auditing tool. In addition, it was thought that the full-scale version of the tool could simplify and speed up network management tasks. From a technical perspective, no problems were found during the prototype development that would prevent the full-scale implementation of the tool. This thesis provides some suggestions for the full-scale development. For example, it is recommended to analyze whether the user interface of the tool should be renewed. en
dc.format.extent [8] + 55
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Työkalu verkkotason konfigurointiin ja auditointiin matkapuhelinrunkoverkoissa fi
dc.title Tool for network level configuration and auditing in mobile backbone network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword network management en
dc.subject.keyword core network en
dc.subject.keyword waterfall model en
dc.subject.keyword user interface en
dc.subject.keyword IP en
dc.subject.keyword verkonhallinta fi
dc.subject.keyword runkoverkko fi
dc.subject.keyword vesiputousmalli fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword IP fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022682
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90111
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 42723
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics