Learning Centre

Transmission of piezoelectrically induced sound in a liquid filled tube

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pulkki, Ville
dc.contributor.author Öyry, Aleksi
dc.date.accessioned 2019-03-17T16:03:12Z
dc.date.available 2019-03-17T16:03:12Z
dc.date.issued 2019-03-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37138
dc.description.abstract This thesis studies the transmission of piezoelectrically induced sound in a liquid-filled elastic tube. This type of sound transmission would be useful in functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), in which the strong magnetic fields prevent the use of typical electromagnetic sound sources. The liquid would act as hearing protection against powerful fMRI noise, while sound would be transmitted through the liquid to the test subject’s eardrum. In order to test this idea, a proof-of-concept measurement system was built including a waveguide, a tube and a sensor. The purpose of the experiment was to measure sound transmission through the tube. PVC tubes filled with viscous emulsion and water were measured. The results indicate that the pressure release-walled PVC tube and the liquid form a coupled system with complex vibrational behaviour including longitudinal and transverse propagation modes. More research on the topic is required to determine whether or not the quality of sound transmission is sufficient for fMRI use. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan pietsosähköisesti tuotetun äänen etenemistä nesteellä täytetyssä elastisessa putkessa. Tämän kaltainen äänen välittyminen olisi hyödyllistä toiminnallisessa magneettikuvauksessa (fMRI), jossa voimakkaat magneettikentät estävät tyypillisten sähkömagneettisten äänilähteiden käytön. Neste voisi toimia kuulonsuojauksena fMRI-laitteen melua vastaan samalla, kun ääni kulkisi koehenkilön tärykalvolle nesteen kautta. Idean kokeilemiseksi rakennettiin testilaitteisto aaltojohdosta, putkesta ja sensorista. Kokeen tarkoituksena oli mitata äänen etenemistä putkessa. Vedellä ja viskoosilla emulsiolla täytettyjä PVC-putkia mitattiin. Tulokset viittaavat siihen, että äänenpaineen vaikutuksesta muotoaan muuttava putki ja neste muodostavat monimutkaisen yhteen kytkeytyneen järjestelmän, jossa ääni etenee sekä pitkittäisenä, että poikittaisena aaltona. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta saadaan selville äänenlaadun riittävyys fMRI-käytössä. fi
dc.format.extent 47+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Transmission of piezoelectrically induced sound in a liquid filled tube en
dc.title Piezosähköisesti tuotetun äänen eteneminen nesteellä täytetyssä putkessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword sound en
dc.subject.keyword transmission en
dc.subject.keyword liquid en
dc.subject.keyword tube en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201903172278
dc.programme.major Acoustics and audio technology fi
dc.programme.mcode S3013 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics