Tutkimusretkiä hylätyn puutarhan poluilla - Tutkielma paikkakokemusten ja taiteellisen toiminnan välisistä suhteista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Kuisma, Milla
dc.date.accessioned 2019-03-10T18:00:14Z
dc.date.available 2019-03-10T18:00:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37054
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on taiteellinen tutkielma paikkakokemusten ja taiteellisen toiminnan välisistä suhteista. Tutkielma pohtii paikkakokemusta taiteellisen toiminnan lähtökohtana, sekä paikkakokemukseen perustuvan taiteellisen toiminnan vaikutusta tekijän paikkasuhteeseen. Tutkielman taustaoletuksena on, että kokemuksellinen toiminta ja kiireetön läsnäolo paikoissa vaikuttavat syventävästi paikkasuhteeseen, lisäten osallisuuden kokemusta ja kiintymystä ympäristöön. Opinnäytteen tutkimusmenetelmä pohjautuu taiteelliseen tutkimukseen. Paikkaa lähestytään fenomenologisen ympäristöestetiikan tapaan elettynä ja koettuna asiana. Tutkielman kokemuksellinen aineisto koostuu hylättyihin ympäristöihin tehdyistä taiteellisista tutkimusretkistä sekä retkillä syntyneisiin paikkakokemuksiin perustuvasta taiteellisesta toiminnasta. Opinnäytetyöni on taiteellis-teoreettinen kokonaisuus, johon liittyvä näyttely Tutkimusretkiä hylätyn puutarhan poluilla oli esillä Galleria Lapinlahdessa Helsingissä 30.1.-18.2.2018. Näyttelyssä oli esillä maalauksia, kirjontatöitä sekä keramiikkaveistoksia, joihin oli istutettu kasveja. Tutkielman kirjallisessa osiossa perehdyn hylättyjen paikkojen esiin tuomiin teemoihin ja käsitteisiin, sekä pohdin miten paikoissa esiin nousseet havainnot vertautuvat taiteen tekemisen prosessista nouseviin huomioihin. Oman taiteellisen toimintani sekä muiden taiteilijoiden ajatusten kautta löydän yhtymäkohtia fyysisessä ympäristössä retkeilyn ja työhuoneella tapahtuvan taiteellisen työskentelyn välille. Vuorovaikutus tutkielmassa tarkasteltujen hylättyjen paikkojen kanssa paljastaa paikat passiivisten objektien sijaan kanssatoimijoina, jotka kyseenalaistavat erottelua luonnon ja kulttuurin välillä. Taiteellinen toiminta osoittaa siihen liittyvän aistisuuden kautta inhimillisten ja ei-inhimillisten olioiden liittyneisyyden toisiinsa. Tutkielma tuo esiin kuinka taiteellinen tutkimustyö johdattaa minut omakohtaisista kokemuksista osallisuuden ja vastuunkannon kysymysten äärelle. Paikka näyttäytyy tutkielman perusteella merkityksiltään tyhjentymättömänä prosessina, ja siksi kiinnostavana ja vakiintuneita toimintatapoja haastavana lähtökohtana taiteen tekemiselle ja taidekasvatukselle. fi
dc.description.abstract My master´s thesis is an artistic study of relations between experiences of places and artistic practices. In this thesis, I discuss the experience of place as a basis for artistic practice. I ask how artistic work based on the place experience affects the artist´s relationship with the place. The hypothesis in my study is that experimental action and leisurely presence in the place deepens the relationship with the place, building a sense of participation and affection for the environment. The research method of the thesis is based on artistic research. The place is approached from the viewpoint of the phenomenological environmental aesthetics as a lived and experienced matter. The research material consists of artistic expeditions to abandoned environments and artistic work based on experiences of those places. As a whole my thesis is a dialogue between artistic and theoretical aspects of my research thinking. The exhibition Tutkimusretkiä hylätyn puutarhan poluilla was exhibited at Galleria Lapinlahti, Helsinki between 30.1.-18.2.2018. The exhibition consisted of paintings, embroidery artworks and ceramic sculptures with plants attached to them. In a written part of the thesis I examine the themes and concepts raised by the abandoned places. Through my own artistic work and through the thoughts of other artists, I find connections between expeditions in the physical environment and artistic practices happening in the artist´s studio. In my artistic expeditions, abandoned places revealed themselves to be more like co-creators than passive objects. This observation questioned the segregation between nature and culture. I argue that the sensuousness in artistic work can lead to profound experiences and understanding on how human and non-human beings are related to one another. One of the main outcomes of this study is to show how my artistic research work led from my personal experiences to questions about participation and responsibility. In the thesis, the place appears as an ongoing process with infinite meanings. Therefore, the experience of place can be seen as interesting basis for art and education, that challenges the established practices of our everyday life. en
dc.format.extent 100
dc.language.iso fi en
dc.title Tutkimusretkiä hylätyn puutarhan poluilla - Tutkielma paikkakokemusten ja taiteellisen toiminnan välisistä suhteista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.subject.keyword paikka fi
dc.subject.keyword paikkakokemus fi
dc.subject.keyword hylätyt paikat fi
dc.subject.keyword inhimillinen fi
dc.subject.keyword ei-inhimillinen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201903102195
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account