Akustisen absorption vaihtoehtoiset menetelmät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Möller, Henrik
dc.contributor.author Jaatinen, Joonas
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:20:20Z
dc.date.available 2012-07-02T08:20:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3703
dc.description.abstract Jotta tilan akustiikkaa olisi mahdollista suunnitella etukäteen, on tiedettävä kuinka ääniaallot käyttäytyvät osuessaan materiaalien pintoihin. Kun ääniaalto osuu materiaaliin, osia aallosta heijastuu, läpäisee ja absorboituu materiaaliin. Absorptio on akustisesta näkökulmasta materiaalin tärkein ominaisuus. Akustista absorptiota on mahdollista mitata kolmella standardoidulla menetelmällä. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, voiko kahta standardoimatonta menetelmää käyttämällä saada luotettavia tuloksia. Tutkitut vaihtoehtoiset menetelmät olivat mittaus tyhjässä huoneessa ja pienoismallimittaus. Vaihtoehtoisilla menetelmillä mitattiin Ecophon Master C -akustiikkalevyä. Tuloksia verrattiin valmistajilta saatuihin standardoiduilla laboratoriomittauksilla tuotettuihin tuloksiin. Tässä diplomityössä esitetään myös impedanssiputkimittaus ja kahden kuution muotoisen kaiuttimen ympärisäteilevyysmittaukset. Tulokset osoittivat mittauksen tyhjässä huoneessa ylivertaiseksi muihin tarkasteltuihin metodeihin nähden. Kyseinen menetelmä on ainoa, jolla materiaaleja vertaava mittaaminen on mahdollista. Kuution muotoisia kaiuttimia ci voida mittausten perusteella sanoa eksplisiittisesti ympärisäteileviksi, mutta kuution muotoinen ympärisäteilevä kaiutin on mahdollista valmistaa. Johtuen jälkikaiunta-ajan mittauksen epävarmuustekijöistä, on tiedossa, etteivät laboratorioiden väliset tulokset ole kovin yhtenäisiä. ISO:lla on tällä hetkellä työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia, miten standardoitua kaiuntahuonemenetelmää saisi myös laboratorioiden kesken yhtenäisemmäksi. fi
dc.description.abstract In order for room acoustics to be planned, the most crucial information required is how sound waves are affected as they hit the boundaries of a given room. As a sound wave hits a material, parts of the wave reflect back into the room, transmit outside of the room and absorb into the material. The most important information of a material from an acoustic engineer's point of view is the acoustic absorption. Three standardized methods exist to measure the acoustic absorption of a given material. The objective of this thesis was to explore two non-standardized methods and to determine whether reliable information could be gathered using these alternative methods. The alternative methods consist of a reverberation room and a scale model measurement. The alternative methods were used to measure the acoustic absorption of a glass wool board, Ecophon Master C. The results were then compared to existing laboratory results provided by the manufacturer of the board. This thesis also reports impedance tube measurements and omnidirectionality testing of two cube shaped loudspeakers. The results showed that the reverberation room method outperformed the two other methods in terms of reliability and correlation with the reference results. In conclusion, the reverberation room method is the only method that produces sufficiently reliable results to compare the room acoustic behaviour of different materials. Cube shaped loudspeakers cannot be exclusively be concluded to be omnidirectional, although if designed correctly, it is possible to create a cube shaped omnidirectional loudspeaker. Due to uncertainties in reverberation time measurements, it is known that inter-laboratory results are not good. ISO currently has a work group trying to make the standardized reverberation chamber method more uniform between laboratories. en
dc.format.extent [8] + 60
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Akustisen absorption vaihtoehtoiset menetelmät fi
dc.title Alternative methods of measuring acoustic absorption en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword acoustic impedance en
dc.subject.keyword acoustic measurements en
dc.subject.keyword acoustic radiators en
dc.subject.keyword acoustic signal analysis en
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword architectural acoustics en
dc.subject.keyword standing wave measurements en
dc.subject.keyword akustinen impedanssi fi
dc.subject.keyword akustiset mittaukset fi
dc.subject.keyword akustiset säteilijät fi
dc.subject.keyword akustinen signaalianalyysi fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword rakennusakustiikka fi
dc.subject.keyword seisovan aallon mittaukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022669
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account