Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.author Reihe, Ville
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:17:40Z
dc.date.available 2012-07-02T08:17:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3695
dc.description.abstract Tiemerkinnät ovat edullinen keino vähentää onnettomuuksia ja ohjata liikennettä. Merkinnät voidaan jakaa toiminnan mukaan kahteen luokkaan: visuaalisiin merkintöihin ja palautetta antaviin merkintöihin. Näiden kahden lisäksi on kehitetty kolmas merkintäluokka yhdistelmämerkinnät, joka yhdistää edelliset. Visuaaliset merkinnät erottuvat tiestä heijastavan valon ja värin avulla. Merkintöjen kuntoa arvioidaan kesän alussa paluuheijastavuusmittauksin. Paluuheijastavuuden käytöstä ei kuitenkaan tunneta. Visuaaliset merkinnät myös kuluvat nopeasti. Palautetta antavat merkinnät ovat Suomessa yleensä tasavälijyrsintämerkintöjä. Niillä on hyvät heräteominaisuudet, mutta jyrsintä vaurioittaa päällysteitä ja herätteenä toimiva melu on myös ympäristöön kohdistuva ongelma. Kesällä 2010 tehtiin paluuheijastavuusmittauksia visuaalisten merkintöjen paluuheijastavuuskäytöksen tunnistamiseksi, katsastettiin jyrsintämerkintöjen kuntoa ongelmien tunnistamiseksi sekä ohjeistuksen kehittämiseksi ja kokeiltiin yhdistelmämerkintöjä, joiden tulisi parantaa visuaalisten merkintöjen kulumisongelmaa ja vähentää palautetta antavien merkintöjen meluongelmaa. Paluuheijastavuusmittauksien tulokset osoittivat, että merkintöjen paluuheijastavuus on korkeimmillaan toukokuun ja kesäkuun vaihteessa ja heinäkuun loppupuoliskolla. Elokuun aikana paluuheijastavuus laskee ja mittaukset kannattaisi tehdä elokuun loppupuolella, koska silloin on paluuheijastavuuden tarve korkeimmillaan. Jyrsintämerkintöjen katselmus osoitti, ettei kunnossa ole suuria ongelmia. päällysteiden saumat, vanhat päällysteet ja syvät jyrsinnät voivat niitä aiheuttaa. Jyrsintämerkintöjen tekemistä päällysteen saumaan sekä yli kaksi vuotta vanhoihin päällysteisiin tulisi välttää. Jyrsintöjen syvyys ei saisi olla 10 mm suurempi ja matalammat jyrsinnät olisivat parempia merkintöjen kestävyyden kannalta. Yhdistelmämerkintäkokeilussa käytettiin jyrsinnän muotona siniaaltoa ja kokeilu osoitti, että siniaallonmuotoinen jyrsintä tuottaa vähemmän melua ympäristöön kuin tasavälijyrsintä, mutta enemmän tärinää, joka on myös voimakas heräte. Yhdistelmämerkinnän tekeminen tulisi ohjeistaa siten, että visuaalinen merkintä ei peittyisi koskaan täysin veden alle. fi
dc.description.abstract Implementing road markings enhances road safety with low costs. Markings are divided into two groups: visual road markings and rumble stripes. A third group called combined road markings is a combination of visual marking and rumble stripe. Colour and retro reflection are key properties of visual markings. Retro reflection measurements are used to evaluate the condition of road markings, but retro reflection behaviour during summer is unknown. Visual markings tend to wear out fast. Widely used and effective milled rumble stripes have noise problems to environment. In addition, milling breaks the asphalt surface and may cause damages. To overcome these problems three field studies were carried out in the summer 2010. These studies were retro reflection study, rumble stripe evaluation and field test of combined road markings. The retro reflection study showed that visual road markings retro reflection reached its highest value in the end of May, beginning of June and in July. In August retro reflection declined. However, because of longer nights, the need for the retro reflection is higher in August. These are the reasons why retro reflection should be measured in August. The rumble stripe evaluation showed that there is no huge condition problem. Sources for the problems were as follows: joints and age of asphalt and milling depth. Milled rumble stripes should not be implemented in asphalt aged over two years. Milling the joint should be avoided. Also milling depth should not exceed 10 mm. Combination of continuous rumble stripe milled in sinus wave shape and white visual mass marking on top were tested on two roads. Test results showed that continuous sinus wave shaped rumble stripes causes less noise to the environment compared to mainly used cylinder shaped milled rumble stripes. Although noise was reduced also inside the vehicle, vibration was stronger. Vibration is also effective in awaking drowsy drivers. Combined markings should be made so that rain water would never cover visual marking. en
dc.format.extent 93 + [16]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Tiemerkintöjen ohjausvaikutukset ja kestoikä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword tiemerkintä fi
dc.subject.keyword paluuheijastavuus fi
dc.subject.keyword jyrsintämerkintä fi
dc.subject.keyword yhdistelmämerkintä fi
dc.subject.keyword roadmarking en
dc.subject.keyword retroreflection en
dc.subject.keyword rumble stripe en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022661
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-10
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account